1ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2017,του υπομέτρου 4.1 « Στήριξη για επενδύσεις σε Γεωργικές εκμεταλλεύσεις»

0

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ    ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ                                                                          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

1ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2017,του υπομέτρου 4.1 « Στήριξη για επενδύσεις σε Γεωργικές εκμεταλλεύσεις»(Σχέδια Βελτίωσης)

Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»

 Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου σας ενημερώνει ότι αναρτήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η Πρόσκληση των «Σχεδίων Βελτίωσης», και συγκεκριμένα των Δράσεων 4.1.1«Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με ΑΔΑ: ΩΔΓΗ4653ΠΓ-45Ν.

Ο προϋπολογισμός των δράσεων για την Περιφέρεια Πελοποννήσου ανέρχεται σε 31.331.445 ευρώ.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 21.12.2017 έως και 2.4.2018. Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων ( http://www.ependyseis.gr) και στη συνέχεια ο φυσικός φάκελος κατατίθεται στη Δ.Α.Ο.Κ. του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος.

Δικαιούχοι μπορεί να είναι ενεργοί γεωργοί (φυσικά πρόσωπα, ενήλικες έως 61 ετών και νομικά πρόσωπα), οι οποίοι έχουν υποβάλει ΟΣΔΕ κατά το έτος 2017 ή και συλλογικά σχήματα του αγροτικού συνεταιριστικού δικαίου, εγγεγραμμένα και ενήμερα στο σχετικό μητρώο, με την προϋπόθεση να έχουν  τις 3 τελευταίες χρήσεις με κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000 ευρώ ή να είναι νεοσύστατα.

Για τη δράση  4.1.1, οι υποψήφιοι φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι επαγγελματίες γεωργοί ,εγγεγραμμένοι στο Μ.Α.Α.Ε. ή να έχουν ενταχθεί στο υπομέτρο 6.1 των νέων γεωργών.

Στη Δράση 4.1.1, επιλέξιμες επενδύσεις είναι  η ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση, αποπεράτωση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, η αγορά καινούργιου μελισσοκομικού ή ανθοκομικού αυτοκινήτου, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών μη ποωδών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με χρήση σπόρου, η περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και περίφραξη φυτειών, η αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου και οι γενικές δαπάνες.

Στη Δράση 4.1.3, επιλέξιμες επενδύσεις είναι : Α. εκείνες που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά συστήματα, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, αντλίες θερμότητας, καυστήρες βιομάζας, ανεμογεννήτριες),η περίφραξη και η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας και Β. εκείνες που συμβάλλουν στη διαχείριση αποβλήτων υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης, δεξαμενές, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων της εκμετάλλευσης, η περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας καθώς και γενικές δαπάνες.

Για τη Δράση 4.1.1, η οικονομική στήριξη για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων είναι έως 300.000 ευρώ με δυνατότητα να ανέλθει στα 500.000 ευρώ, όταν η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης σύμφωνα με την Ενιαία δήλωση Εκμετάλλευσης 2017, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού και για συλλογικά σχήματα έως 500.000 ευρώ με δυνατότητα να ανέλθει στα 1.000.000 ευρώ, όταν ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού .

Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3, ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων σε 150.000 ευρώ και για επενδύσεις διαχείρισης αποβλήτων υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης σε 200.000 ευρώ, και για συλλογικά σχήματα έως 500.000 ευρώ.

Τα ποσοστά ενίσχυσης, ανάλογα με την ιδιότητα του υποψηφίου και τον τόπο της έδρας της κατοικίας, ανέρχονται από 50% έως και 60%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ υπομετρου 4.1

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στον ιστότοπο της Περιφέρειας και συγκεκριμένα στον κάτωθι σύνδεσμο:

http://ppel.gov.gr/2017/12/%cf%80%ce%84%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82/

Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ (www.minagric.gr).

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ