Στο “Αρχείον της Τσακωνιάς” παραχωρήθηκε το “Αρχοντικό Τσούχλου” στο Λεωνίδιο

0
 Ιδιωτικό συμφωνητικό υπογράφτηκε τη Δευτέρα ανάμεσα στον Δήμαρχο Νότιας Κυνουρίας Μπάμπη Λυσίκατο και τον Πρόεδρο του Σωματείου «Αρχείον της Τσακωνιάς» Κωνσταντίνο Τροχάνη για το Δημοτικό Ακίνητο “Αρχοντικό Τσούχλου” στο Λεωνίδιο.

Στο συμφωνητικό επισημαίνεται ότι ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας έχει στην αποκλειστική του κυριότητα, νομή και κατοχή την οικία-αρχοντικό Τσούχλου, που βρίσκεται στο Λεωνίδιο Αρκαδίας. Το εν λόγω κτίριο, ηλικίας 100 και πλέον ετών, αποτελείται από το κυρίως σπίτι και τα παράσπιτά του και ειδικότερα από διώροφη οικία εμβαδού 252,08 τμ με βοηθητικούς χώρους εμβαδού 94,58 τμ σε οικόπεδο εκτάσεως 1.075,30 τμ στη θέση “Σίος” ΔΚ Λεωνιδίου, σύμφωνα με το αριθμ. 3932/14.4.2009 συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτου Συμβολαιογράφου Ιωάννας Επαμεινώνδα Σαραντοπούλου, νόμιμα μεταγραμμένο στο Υποθηκοφυλακείο Πρασιών στον Τόμο 225 με αριθμό 3 και με αριθμό ταυτότητας ακινήτου (ΑΤΑΚ) στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

Με την υπογραφή του συμφωνητικού, προβλέπεται η παραχώρηση του δημοτικού ακινήτου “Αρχοντικό Τσούχλου” στο Σωματείο “Αρχείον της Τσακωνιάς”, το οποίο σύμφωνα και με τους καταστατικούς του σκοπούς ασκεί αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής και προάγει τα τοπικά συμφέροντα, στα πλαίσια και των διατάξεων τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 185 περί δωρεάν παραχώρησης κυριότητας και χρήσης δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α’) Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας, με τους ακόλουθους ειδικότερους όρους:

  1. Τη δωρεάν παραχώρηση διάρκειας εικοσιπέντε (25) ετών, που θα αρχίσει από την ημερομηνία υπογραφής παρούσας σύμβασης, ήτοι από 2.10.2017 έως και 1.10.2042.
  2. Στη συμφωνηθείσα λήξη της παραχώρησης το Σωματείο “Αρχείον της Τσακωνιάς” υποχρεούται να αποδώσει στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας το δημοτικό ακίνητο “Αρχοντικό Τσούχλου” και τη χρήση του ελεύθερη, χωρίς άλλη ειδοποίηση και σε καλή κατάσταση με τις βελτιώσεις που θα προβλέπονται από το πρόγραμμα, χωρίς καμία αξίωση ή απαίτηση από το Δήμο Νότιας Κυνουρίας για τις δαπάνες αυτές.
  3. Σκοπός της παραχώρησης είναι το Σωματείο, εκτελώντας ταυτόχρονα του κοινωφελείς καταστατικούς του σκοπούς, στα πλαίσια της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 να υποβάλλει πρόταση αξιοποίησης του συγκεκριμένου παραχωρούμενου δημοτικού ακινήτου για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020, με τίτλο «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας και την υλοποίηση ειδικότερου Έργου, κατόπιν χρηματοδότησης της πρότασης που θα υποβληθεί στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, μέσω της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Το κόστος των προπαρασκευαστικών ενεργειών, μελετών και λοιπών αδειών που θα απαιτηθούν για την ωρίμανση του σχετικού φακέλου υποψηφιότητας θα καλυφθούν από την αξιοποίηση σχετικής δωρεάς του Συλλόγου “Το Λεωνίδιον”.
  4. Το Σωματείο μπορεί να χρησιμοποιεί τον χώρο μόνο για το σκοπό που του παραχωρείται, απαγορευόμενης της έμμεσης ή άμεσης οικονομικής εκμετάλλευσής του.
  5. Το Σωματείο αναλαμβάνει την πληρωμή λειτουργικών δαπανών (ρεύμα, νερό κτλ) του παραχωρούμενου χώρου, καθώς και τις λοιπές δαπάνες συντήρησης του ακινήτου.
  6. Απαγορεύεται η παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου σε τρίτο από το Σωματείο “Αρχείον της Τσακωνιάς”.
  7. Η παραχώρηση μπορεί να ανακληθεί με όμοια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ειδικότερα μάλιστα εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν ικανοποιείται ο ανωτέρω σκοπός της παραχώρησης.

Κάθε διαφορά για την ερμηνεία και την εφαρμογή του παρόντος όπως και κάθε διένεξη που προκύπτει από τα ανωτέρω για τη μίσθωση αυτή υπάγεται στην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου ή Ειρηνοδικείου.

Με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού, σύμφωνα με την αριθμ. 3/2017 (ΑΔΑ:

Ω2Λ0ΩΚΝ-Κ5Ξ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου:

α) ανακαλείται το αριθμ. οικ.8151/18.7.2016 προηγούμενο συμφωνητικό παραχώρησης, δεδομένης της ανάκλησης της αριθμ. 268/2015 (ΑΔΑ: Ω8ΧΒΩΚΝ-Θ6Ψ) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου,

και

β) πιστοποιείται και η ανεπιφύλακτη παράδοση – παραλαβή του παραχωρούμενου ακινήτου.

(Η φωτογραφία του Αρχοντικού είναι από την ιστοσελίδα του “Μελιτζάζζ”).– Πηγή: https://www.kalimera-arkadia.gr/notia-kynouria/item/74934-sto-arxeion-tis-tsakonias-paraxorithike-to-arxontiko-tsoyxlou-sto-leonidio.html

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ