Πρόσκληση για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη για την εύρυθμη λειτουργία των λιμένων Παραλίου Άστρους και Αγίου Ανδρέα

0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη της παροχής υπηρεσιών για την εύρυθμη λειτουργία των λιμένων Παραλίου Άστρους και Αγίου Ανδρέα για το έτος 2024

Γνωστοποιούμε ότι το Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βόρειας Κυνουρίας», προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο), την παροχή υπηρεσιών για την εύρυθμη λειτουργία των λιμένων Παραλίου Άστρους και Αγίου Ανδρέα, για την χρονική περίοδο από 01 Ιανουαρίου 2024 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2024, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 23/2023 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

  • Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με απ’ ευθείας ανάθεση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό – σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω απόφαση.
  • Οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά – όπως αναλυτικά περιγράφονται στην ανωτέρω απόφαση – θα ελεγχθούν και θα αξιολογηθούν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόρειας Κυνουρίας.
  • Η επιλογή του εξωτερικού συνεργάτη θα γίνει με κριτήριο το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού και εφόσον κατατεθεί το σύνολο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών.
  • Η οικονομική προσφορά (όπως το συνημμένο έντυπο) πρέπει να είναι νόμιμα υπογεγραμμένη και σφραγισμένη και εσώκλειστη σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος εξωτερικά θα αναγράφει «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βόρειας Κυνουρίας.

Για τον λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους από την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023 μέχρι και την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόρειας Κυνουρίας (υπεύθυνος κ. Τερζάκης) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:00-15:00) αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόρειας Κυνουρίας

Καμπύλης Γεώργιος

Document
Συνημμένο Μέγεθος
prosklisi-endiaferontos.pdf (121.22 KB) 121.22 KB
Document
Συνημμένο Μέγεθος
apofasi_23_2023.pdf (292.05 KB) 292.05 KB

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ