Προγράμματα για υφιστάμενες επιχειρήσεις με 100% χρηματοδότηση παρουσιάστηκαν στο Επιμελητήριο Αρκαδίας

0

Μεγάλο ενδιαφέρον, έδειξαν επαγγελματίες και υποψήφιοι επενδυτές, στην παρουσίαση των Δράσεων του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 -2020: «Ενίσχυση πρωτοβουλιών ΜΜΕ για ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας (Κουπόνια Καινοτομίας) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» και «Δημιουργία / αναβάθμιση εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου και καινοτομίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Μαίου στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.

Την έναρξη των εργασιών έκανε ο Α’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας κ. Ιωάννης Τρουπής ο οποίος αφού ευχαρίστησε τους εισηγητές αναφέρθηκε στο πεδίο των προγραμμάτων.

Οι εισηγητές κ.κ. Αντώνης Ψαράκης, Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ Πελοποννήσου, Γιάννης Σπυριδάκος, Στέλεχος Μονάδας Α, ΕΥΔΕΠ Πελοποννήσου και Δημήτρης Λιανός, ΛΚΝ Ανάλυσις, μετά την αναλυτική παρουσίαση των παραπάνω δράσεων απάντησαν στα ερωτήματα των συμμετεχόντων.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου. Στην Αρκαδία έγινε σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αρκαδίας.

Δράσεις

Η δράση “Ενίσχυση πρωτοβουλιών ΜΜΕ για ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας (Κουπόνια Καινοτομίας) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου“, αφορά τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων με ποσοστό 100%, σε Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις με σκοπό την παροχή κινήτρων σε ΜΜΕ επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για αναζήτηση καινοτόμων λύσεων, την μεταφορά τεχνολογίας, τη διάγνωση των αναγκών και την διερεύνηση της δυνατότητας συμμετοχής τους σε δράσεις ΕΤΑΚ.

Η δράση, “Δημιουργία / αναβάθμιση εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου και καινοτομίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”, αφορά την χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων με ποσοστό 50%, σε Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις με σκοπό την εφαρμογή νέων οργανωτικών μεθόδων στις επιχειρηματικές πρακτικές τους, την οργάνωση του χώρου εργασίας και την  εφαρμογή νέων ή ουσιωδώς βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής ή διανομής μέσω της δημιουργίας / αναβάθμισης εργαστηριών ποιοτικού ελέγχου, και καινοτομίας στους τομείς που περιλαμβάνονται στη Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας (RIS3) της Περιφέρειας Πελοποννήσου και έχουν περαιτέρω εξειδικευτεί μέσω της σχετικής διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης.

Και οι δύο δράσεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς πόρους.

Στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr μπορείτε να βρείτε αναλυτικά τις δράσεις.

ΕΙΔΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 22 100 Τρίπολη

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2713 601 300, Fax: 2710 234 711,

www.eydpelop.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ