Ο στρατηγικός σχεδιασμός του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σε δημόσια διαβούλευση

0

Η Δημοτική Αρχή έχοντας σταθερά τον άνθρωπο στο κέντρο της πολιτικής και συναισθανόμενοι:

 • την ευθύνη που συνεπάγεται η εμπιστοσύνη των δημοτών μας,
 • την μετεξέλιξη του Δήμου, σε όλα τα επίπεδα του κοινωνικού γίγνεσθαι, ως συνέπεια των ευρύτερων κοινωνικοοικονομικών αλλαγών της τελευταίας 10-ετίας στη χώρα μας και των συνεπειών της πανδημικής κρίσης COVID-19,
 • τις προκλήσεις που αναδύονται αλλά και τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η νέα πολυεπίπεδη Νομοθεσία σε ζωτικούς τομείς όπως η δημόσια υγεία, το περιβάλλον, η βιώσιμη ανάπτυξη,

δρομολόγησε τη διαδικασία εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για την περίοδο 2020 – 2024.

Ο Δήμος μας προχωρά με σχέδιο και οργάνωση για να μπορέσει να λύσει σημαντικά προβλήματα της περιοχής αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης.

Μα πάνω απ’ όλα με όραμα για ένα Δήμο:

 • φιλικό για τους κατοίκους κι ελκυστικό για τους επισκέπτες,
 • με ταυτότητα και σεβασμό στην πολιτιστική μας κληρονομιά,
 • που αξιοποιεί τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα,
 • που αποτελεί ένα σύγχρονο διοικητικό, αθλητικό και πνευματικό κέντρο,
 • που προωθεί το διάλογο, την συναίνεση και την σύνθεση των απόψεων.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας επιδιώκουμε να αποτελέσει τον οδικό χάρτη προς την υλοποίηση αυτού του οράματος. Θα αναφέρεται:

 • σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης,
 • σε αναπτυξιακές παρεμβάσεις υπερτοπικής σημασίας και
 • σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις εσωτερικής ανάπτυξης των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων που δραστηριοποιούνται γύρω από αυτόν.

Στο πλαίσιο κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2024, θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου, για την περίοδο 2020-2024 που αφορά την Α΄ Φάση του Προγράμματος και περιλαμβάνει το όραμα, τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τη στρατηγική του Δήμου.

Για το σκοπό αυτό, προσκαλούνται όλοι οι δημότες, οι Σύλλογοι καθώς και οι εκπρόσωποι τοπικών, οικονομικών και κοινωνικών φορέων να συμμετέχουν στη διαμόρφωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου (Β΄ Φάση), που αφορά στον επιχειρησιακό και οικονομικό προγραμματισμό  του Δήμου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα διαβούλευσης, αναφορικά με τις δράσεις και τα έργα που δύνανται να περιληφθούν, σύμφωνα με τις ανάγκες των κατοίκων και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη της περιοχής.

Οι προτάσεις που θα προκύψουν από τη διαδικασία διαβούλευσης, θα αξιολογηθούν προκειμένου να ενσωματωθούν στο κείμενο του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, στο οποίο αποτυπώνονται οι εξειδικευμένες δράσεις.

Η κατηγοριοποίηση των Αξόνων Προτεραιότητας για τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας:

 • Άξονας Προτεραιότητας 1: «Αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής και Προστασία του Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος»
 • Άξονας Προτεραιότητας 2: «Βελτίωση Υποδομών και Υπηρεσιών στην Κοινωνική Πολιτική, την Υγεία, την Εκπαίδευση, τη Δια Βίου Μάθηση, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό»
 • Άξονας Προτεραιότητας 3: «Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Τοπικής Επιχειρηματικότητας»
 • Άξονας Προτεραιότητας 4: «Βελτίωση Διοικητικής και Οικονομικής  Ικανότητας του Δήμου»

Οι προτάσεις θα υποβάλλονται ανά Μέτρο του κάθε Άξονα Προτεραιότητας του Στρατηγικού Σχεδιασμού στα αντίστοιχα πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας διαβούλευσης.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει από την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 έως και την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021.

Σημειώνεται ότι για τα Συμβούλια των Κοινοτήτων του Δήμου καθώς και για λοιπούς συλλογικούς φορείς είναι απαραίτητη η συμπλήρωση των στοιχείων ταυτότητας του φορέα.

Επισυνάπτεται η παρουσίαση του στρατηγικού σχεδιασμού καθώς το πλήρες κείμενο της Α΄ Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Για την είσοδό σας στην ηλεκτρονική φόρμα διαβούλευσης πατήστε εδώ: https://forms.gle/aXPa1vYgiinocznGA

Επιπλέον προτάσεις μπορείτε να καταθέτετε και στο εξής e-mail: dvkynourias@gmail.com

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας δήλωσε: «Ο στρατηγικός σχεδιασμός που θέτουμε σήμερα σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση υλοποιείται στον Δήμο μας ύστερα από δέκα χρόνια. Στόχος μας είναι να αποτελέσει το εργαλείο ανάπτυξης για μια καλύτερη Βόρεια Κυνουρία με επίκεντρο τον άνθρωπο. Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά και να διαμορφώσουν το αύριο του τόπου μας, ηλεκτρονικά μέσα από την αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών. Σας καλώ όλους να διατυπώσετε τη γνώμη σας, να υποβάλλεται τις προτάσεις σας βοηθώντας στην ανάπτυξη του Δήμου μας και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Σας καλώ όλοι μαζί να χαράξουμε το μέλλον μας».

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ