Νέες Ειδικότητες στη Δημόσια ΣΑΕΚ (πρώην ΔΙΕΚ) του Παραρτήματος Άστρους για το έτος κατάρτισης 2024 – 2025

0

Δελτίο Τύπου

Με δύο νέες Ειδικότητες συνεχίζεται η λειτουργία του παραρτήματος Άστρους της ΣΑΕΚ Τρίπολης (πρώην ΔΙΕΚ).

Οι ειδικότητες κατά το έτος κατάρτισης 2024-2025 είναι:

  • Τεχνικός φαρμάκων, καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων
  • Τουριστικός συνοδός

Για την έγκριση των παραπάνω ειδικοτήτων ελήφθησαν υπόψη:

  • Οι προοπτικές απασχόλησης στην τοπική αγορά εργασίας.
  • Οι ιδιαιτερότητες της τοπικής κοινωνίας.
  • Το ενδιαφέρον των υποψήφιων σπουδαστών.
  • Η στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
  • Οι απόψεις των τοπικών επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων.
  • Η λειτουργία ίδιων ειδικοτήτων σε κοντινές ΣΑΕΚ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
  • Η διαθεσιμότητα εργαστηρίων και εκπαιδευτών.

Για τις παραπάνω ειδικότητες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση επιλογής φετινοί απόφοιτοι των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους ή μη στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, μέσω δήλωσης παράλληλου μηχανογραφικού. Με νέα ανακοίνωση θα οριστούν οι ημερομηνίες όπου θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και απόφοιτοι Λυκείου παρελθόντων ετών, χωρίς ηλικιακό όριο.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση

https://diek.it.minedu.gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

http://iek-tripol.ark.sch.gr

Κύριο έργο των Δημοσίων ΣΑΕΚ (Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης) είναι η παροχή υψηλού επιπέδου προσόντων, με απώτερο σκοπό την απορρόφηση των καταρτιζομένων από την αγορά εργασίας και κυρίως στην τοπική αγορά εργασίας.

Αυτό επιτυγχάνεται με:

Την επιλογή και τη διαμόρφωση πιστοποιημένων προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επαγγελματικά περιγράμματα.

Την επιλογή εκπαιδευτών με ανάλογες γνώσεις ή και εμπειρία, προκειμένου να παρέχουν υψηλής ποιότητας κατάρτιση.

Τη φιλοξενία σε πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια των δομών της τυπικής εκπαίδευσης, εξασφαλίζοντας το κατάλληλο περιβάλλον για την ολοκληρωμένη κατάρτισή τους.

Οι πτυχιούχοι ΕΠΑΛ δικαιούνται να επιλεγούν σε αντίστοιχες ειδικότητες για το 3ο εξάμηνο κατάρτισης των ΣΑΕΚ.

Κάθε έτος κατάρτισης αποτελείται από δύο αυτοτελή εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει 15 πλήρεις εβδομάδες κατάρτισης. Το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει τον Οκτώβριο και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και τη 14η  Φεβρουάριου, ενώ το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει τη 15η Φεβρουάριου και τελειώνει την 30η Ιούνιου. Η κατάρτιση πραγματοποιείται, κυρίως, τις απογευματινές ώρες. Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, και ένα (1) εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας.

Οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν υποχρεωτικά θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά μαθήματα. Η αξιολόγηση των καταρτιζομένων γίνεται τόσο με τη διενέργεια εξετάσεων προόδου και γραπτής εργασίας κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, όσο και με τη διενέργεια τελικών εξετάσεων στο τέλος του εξαμήνου.

Όταν οι καταρτιζόμενοι ολοκληρώσουν επιτυχώς την κατάρτισή τους λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η Βεβαίωση αυτή, τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου μετα-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης με τα εξής πλεονεκτήματα:

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης αναγνωρισμένο, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

β) Σε όλους τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ μοριοδοτούνται με 150 μόρια επιπλέον στην κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

γ) Οι περισσότερες ειδικότητες έχουν αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα και οι απόφοιτοι μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση ή να εργαστούν σε υφιστάμενες με επαγγελματικά δικαιώματα.

δ) Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται αναβολής στράτευσης.

ε) Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού́ Πλαισίου Προσόντων, δύνανται να κατατάσσονται μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων (ΦΕΚ 2031/21-4-2022), που διενεργούνται  από́ την 1η έως την 20η  Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού́ έτους, σε Τμήματα / Μονοτμηματικές Σχολές Α.Ε.Ι. συναφούς ειδικότητας με αυτήν του ανωτέρω διπλώματος.

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Γιώργος Καμπύλης δήλωσε σχετικά: «Συνεχίζουμε την επιτυχημένη πορεία λειτουργίας του παραρτήματος Άστρους της ΣΑΕΚ Τρίπολης με τα δύο νέα τμήματα. Από την πρώτη στιγμή έχουμε θέσει ως στόχο τη συνέχιση διεύρυνσης και ενίσχυσης των ειδικοτήτων οι οποίες ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας καθώς και στο ενδιαφέρον των σπουδαστών. Καλούμε όλους τους ενήλικες που επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον εφόδια, να κάνουν την εγγραφή τους ώστε να αποκτήσουν γνώσεις μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον τόπο μας».

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ