Ηλεκτρονικά τα αντίγραφα δελτίου ταυτότητας από φορείς του Δημοσίου (ΦΕΚ)

0

Νίκος Κοκκινόπουλος

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που ρυθμίζει τη διαδικασία έκδοσης ψηφιακού αντιγράφου ταυτότητας.

Σύμφωνα με την απόφαση, έχοντας υπόψη την ανάγκη ελαχιστοποίησης της διακίνησης και τήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών από πολλαπλές υπηρεσίες σε πολλαπλάσια αντίγραφα και την κατάργηση της υποχρέωσης των Ελλήνων πολιτών να υποβάλλουν φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας κατά τις συναλλαγές με φορείς του δημοσίου τομέα, θεσπίζεται η έκδοση με ηλεκτρονικό τρόπο αντιγράφου δελτίου ταυτότητας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης, όπου περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία, το ψηφιακό αντίγραφο δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών δημιουργείται σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ). Χρήστες της εφαρμογής είναι υπάλληλοι των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), οι οποίοι είναι καθύλην αρμόδιοι για την διεκπεραίωση των σχετικών διοικητικών διαδικασιών.

Για τη δημιουργία του ψηφιακού αντιγράφου δελτίου ταυτότητας, οι δημόσιοι υπάλληλοι εισάγουν στην εφαρμογή τα κάτωθι:

α) Το όνομα της διαδικασίας, για την οποία ζητείται το αντίγραφο. Η διαδικασία δύναται να επιλεγεί από κατάλογο διαδικασιών, που παρέχεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών ΕΜΔΔ «Μίτος», για τη διεκπεραίωση των οποίων απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας,

β) τον αριθμό πρωτοκόλλου του αιτήματος του πολίτη,

γ) τον αριθμό δελτίου ταυτότητας του πολίτη,

δ) τα τρία πρώτα γράμματα του επωνύμου, του ονόματος και του πατρωνύμου του πολίτη και

ε) το έτος γέννησης του πολίτη.

Προϋπόθεση για την έκδοση είναι η επαλήθευση από την εφαρμογή της ορθότητας των στοιχείων, καθώς και της ισχύος του δελτίου ταυτότητας του πολίτη μέσω διαλειτουργικότητας με το Μητρώο Δελτίων Ταυτοτήτων Ελλήνων Πολιτών της Ελληνικής Αστυνομίας. Μετά την επαλήθευση, εκδίδεται το ψηφιακό αντίγραφο δελτίου ταυτότητας σε μορφή PDF.

Επισημαίνεται ότι τo ψηφιακό δελτίο ταυτότητας έχει ισχύ φωτοαντιγράφου, φέρει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 και συγκεκριμένα: μοναδικό κωδικό αριθμό σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR και εγκεκριμένη ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από όλους τους φορείς του δημόσιου:

α. Ως ηλεκτρονικό έγγραφο διακινούμενο με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), χωρίς να απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή ή άλλη ηλεκτρονική σφραγίδα και με ισχύ πρωτότυπου εγγράφου.

β. Ως έντυπο έγγραφο, εφόσον εκτυπωθεί από τη διαδικτυακή εφαρμογή της ΕΨΠ, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με ισχύ αντιγράφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020.

Η χρήση του ψηφιακού αντιγράφου ταυτότητας γίνεται κατά τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ.  α’ της παρ.  1 του άρθρου 14 του ν.  4270/2014, για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση υποβολής φωτοαντιγράφου δελτίου ταυτότητας Ελλήνων, ως δικαιολογητικού, και το φωτοαντίγραφο αυτό εκδίδεται από τους ανωτέρω φορείς αποκλειστικά με τη χρήση της ψηφιακής υπηρεσίας του άρθρου 3 της απόφασης.

aftodioikisi.gr/

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ