Εκλογικός νόμος Αυτοδιοίκησης: Αυτές είναι οι έξι νομοτεχνικές αλλαγές

0

Τις νομοτεχνικές αλλαγές στο νομοσχέδιο «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειαρχών Αρχών», που είχε προαναγγείλει, μετά και τα πυρά των «καραμανλικών» βουλευτών,  κατέθεσε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας.

Σύμφωνα με αυτές

Πρώτον: Γίνεται μικρότερη η μείωση του αριθμού των δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων:

Διαφορoποιούνται οι δύο τελευταίες κατηγορίες δήμων και δημιουργούνται νέες κατηγορίες:

-100.000 έως150.000 κατοίκων

-150.000 κατοίκων και άνω

με στόχο την ελάφρυνση της μείωσης του αριθμού των δημοτικών συμβούλων σε μεγάλους δήμους.

Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα μεγαλύτερου αριθμού δημοτικών συμβούλων σε δήμους με πληθυσμό 50.000 έως-150.000 κατοίκους, που συγκροτούνται πάνω από έξι δημοτικές ενότητες.

Μικρότερη μείωση περιφερειακών συμβούλων

Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 59:

Α΄ κατηγορία: Από 31 σε 35.

Β΄ κατηγορία: Από 41 σε 45.

Γ΄ κατηγορία: Από 51 σε 61

Περιφέρεια Αττικής: Από 71 σε 85.

Δεύτερον, προβλέπεται ότι δεν εκλέγονται συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων στους δήμους τις Περιφέρειας Αττικής, με εξαίρεση τους δήμους των ΠΕ Νήσων, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής και τους δήμους με δημοτικά διαμερίσματα με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων. Στην περίπτωση μη εκλογής συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας οι αρμοδιότητες ασκούνται από την Οικονομική Επιτροπή του δήμου και οι αρμοδιότητες του Προέδρου από τον δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο.

Τρίτον, για τους δήμους και τις κοινότητες διατηρούνται τα ποσά των παραβόλων για τις εκλογές, όπως ήταν μέχρι σήμερα.

Τέταρτον, διευκρινίζεται ότι ο πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας με πληθυσμό 300 κατοίκων και κάτω είναι ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης του συνδυασμού που συγκέντρωσε κατά την αρχική ψηφοφορία στον α’ γύρο την απόλυτη ή σχετική πλειοψηφία του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων και οι υποψήφιοι πρόεδροι των άλλων συνδυασμών ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί.

Πέμπτον: Προβλέπεται δικαίωμα μεταδημότευσης το οποίο μπορεί να ασκηθεί από 1η Αυγούστου του έτους διενέργειας των εκλογών μέχρι την προηγούμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης των συνδυασμών.

Έκτον, διαγράφεται το κώλυμα των υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ΙΔΑΧ του Δημοσίου, των δήμων, των Περιφερειών και τον Νομικών Προσώπων που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του Ν 4270/2014, που αφορά στην άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας επιπέδου Τμήματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Debate Βορίδη -Ζαχαριάδη για το νέο εκλογικό νόμο της Αυτοδιοίκησης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΕΤΣΑ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Σας προανήγγειλα και πριν, μετά την ομιλία του κ. Βλάχου, ότι θα καταθέσουμε τις νομοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες, πιστεύω, συμπυκνώνουν αρκετά και από τη συζήτηση που έγινε στο επίπεδο των επιτροπών και από τις παρατηρήσεις που έγιναν και σήμερα. Συμπυκνώνει προς μία κατεύθυνση που αγκαλιάζει τρία βασικά ζητήματα: το θέμα των κοινοτήτων, το θέμα των περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων και το θέμα των παραβόλων.

Κατόπιν, λοιπόν, όλης αυτής της συνεννόησης, οι νομοτεχνικές βελτιώσεις αφορούν τα εξής:

Διαφοροποιούμε τις δύο τελευταίες κατηγορίες δήμων και δημιουργούμε νέες κατηγορίες, εκατό χιλιάδων έως εκατόν πενήντα χιλιάδων και εκατόν πενήντα χιλιάδων και άνω, προκειμένου να ελαφρύνουμε τη μείωση του αριθμού των μελών των δημοτικών συμβουλίων σε μεγάλους δήμους. Είναι κάτι το οποίο ακούστηκε και εδώ. Παράλληλα, δίνουμε τη δυνατότητα μεγαλύτερου αριθμού μελών δημοτικών συμβουλίων σε δήμους με πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έως εκατόν πενήντα χιλιάδες κατοίκους, που συγκροτούνται πάνω από έξι δημοτικές ενότητες. Άρα η μείωση του αριθμού των δημοτικών συμβούλων γίνεται μικρότερη, σε σχέση με το υφιστάμενο σήμερα πλαίσιο.

Δεύτερον, προβλέπεται ότι δεν εκλέγονται συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων στους δήμους της Περιφέρειας Αττικής, με εξαίρεση τους δήμους των Περιφερειακών Ενοτήτων Νήσων, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής και τους δήμους που συγκροτούνται από τις δημοτικές κοινότητες της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3852/2010, δηλαδή τα δημοτικά διαμερίσματα στα οποία διαιρούνται οι οικισμοί, έδρες δήμων, με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων κατοίκων.

Στην περίπτωση μη εκλογής συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας, οι αρμοδιότητες του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας ασκούνται από την οικονομική επιτροπή του δήμου και οι αρμοδιότητες του προέδρου της δημοτικής κοινότητας από τον δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο.

Επιπλέον, για τους δήμους και για τις κοινότητες διατηρούνται τα ποσά των παραβόλων για τις εκλογές, όπως ήταν μέχρι σήμερα. Είναι κάτι που ζητήθηκε και στο πλαίσιο της Επιτροπής από αρκετές πλευρές, θεωρώντας ότι η αύξηση των παραβόλων μπορεί να αποτρέπει κάποιους από τη συμμετοχή στα κοινά.

Τέταρτον, διευκρινίζεται ότι πρόεδρος των δημοτικών κοινοτήτων με πληθυσμό τριακοσίων κατοίκων και κάτω είναι ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης του συνδυασμού που συγκέντρωσε κατά την αρχική ψηφοφορία, από τον α΄ γύρο, στη δημοτική κοινότητα την απόλυτη ή σχετική πλειοψηφία του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων και οι υπόλοιποι υποψήφιοι του συνδυασμού ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί.

Επίσης, έχουμε μία μικρότερη μείωση από το αρχικό σχέδιο του αριθμού των περιφερειακών συμβούλων. Επομένως, έχουμε την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 59. Στην πρώτη κατηγορία προστίθενται τέσσερα μέλη, άρα από τριάντα έναν περιφερειακούς συμβούλους, πάμε στους τριάντα πέντε. Στη δεύτερη, επίσης τέσσερα μέλη, από σαράντα ένα σε σαράντα πέντε. Στην τρίτη δέκα μέλη, από πενήντα ένα σε εξήντα ένα. Και στην Περιφέρεια Αττικής δεκατέσσερα μέλη, από εβδομήντα ένα σε ογδόντα πέντε, έναντι των εκατόν ένα μελών που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Επίσης, για διευκόλυνση υποψηφίων και για λόγους ασφάλειας δικαίου, προβλέπουμε δικαιώματα μεταδημότευσης, που μπορεί να ασκηθεί από την 1η Αυγούστου του έτους διενέργειας των εκλογών, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης των συνδυασμών.

Διαγράφεται, επίσης, το κώλυμα των υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, που αφορά στην άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου τμήματος.

Προβλέπεται, επίσης, ότι κωλύεται να υποβάλει υποψηφιότητα όποιος στερείται τα πολιτικά του δικαιώματα κατά τη χρονική περίοδο υποβολής της δήλωσης. Είναι μια νομοτεχνική διάταξη, η οποία έχει να κάνει και με αυτό που ανέφερε ο κ. Καμίνης, αν κατάλαβα καλά από την τοποθέτησή του.

Προβλέπεται ότι οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή των δήμων ή των περιφερειών, που έχουν παραιτηθεί από τη θέση τους για να θέσουν υποψηφιότητα, μπορούν να επανέλθουν σε αυτή, εάν δεν εκλεγούν ή εκλεγούν και λήξη για οποιονδήποτε λόγο η θητεία τους, με αναλογική εφαρμογή του άρθρου 32 του ν. 4257/2014.
aftodioikisi.gr/

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ