Ειδική άδεια για τις ευρωεκλογές: Ποιοι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα τη δικαιούνται με αποδοχές

0

Μάρκος Λεονταρίδης

Ειδική άδεια απουσίας, με αποδοχές, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος κατά τις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 έχουν δικαίωμα να λάβουν οι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα.

Αξίζει να σημειωθεί με έμφαση ότι χορήγηση ειδικής άδειας για τις Ευρωεκλογές 2024 δεν συμψηφίζεται με την ετήσια άδεια μετά αποδοχών (άδεια αναψυχής).

Με αφορμή της επικείμενες εκλογές για την ανάδειξη των 21 εκπροσώπων της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από τους συνολικά 720 που θα εκλεγούν από τα 27 κράτη – μέλη, η ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ) έδωσε διευκρινίσεις προς τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.

Συγκεκριμένα, όλες οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού τομέα, καθώς και όσοι γενικώς απασχολούν προσωπικό και υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα, υποχρεούνται να χορηγήσουν στο προσωπικό τους ειδική άδεια απουσίας, με αποδοχές, για τη διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος, κατά τις προσεχείς Ευρωεκλογές.

Ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται στους εργαζόμενους καλύπτει τον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μετάβαση τους στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος καθώς και την επιστροφή τους από αυτόν. Γι’ αυτό το λόγο, υπάρχουν ορισμένες διαφοροποιήσεις που καθορίζονται από την απόσταση που βρίσκεται το εκλογικό τμήμα των ψηφοφόρων, οι οποίες είναι οι εξής:

Α. Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται καθεστώς πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας

1) Άδεια μιας εργάσιμης ημέρας δικαιούνται όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 200-400 χιλιομέτρων

2) Άδεια δύο εργάσιμων ημερών δικαιούνται όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω, υπό την προϋπόθεση, βέβαια, ότι θα κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους

3) Για όσους εκλογείς μετακινηθούν προς και από νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας, που χορηγείται, θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης. Ωστόσο, και σε αυτές τις περιπτώσεις, η άδεια δεν θα υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες.

Β. Όσον αφορά τους μισθωτούς, για τους οποίους εφαρμόζεται καθεστώς εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, οι ημέρες αδείας διαμορφώνονται ως εξής:

1) Άδεια μιας εργάσιμης ημέρας δικαιούνται όσοι εκλογείς μετακινηθούν σε απόσταση 100-200 χιλιομέτρων

2) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 201-400 χιλιομέτρων χορηγείται άδεια δύο εργάσιμων ημερών

3) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω χορηγείται άδεια τριών εργάσιμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους

4) Σε όσους μετακινηθούν προς και από νησιά, ισχύουν τα παραπάνω δεδομένα, χωρίς να υπάρχει η υπέρβαση του ορίου των τριών εργάσιμων ημερών.

Γ. Τα παραπάνω ισχύουν και ως προς τη χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας, με αποδοχές, στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ, καθώς και στο προσωπικό των υπόλοιπων νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα οποιασδήποτε κατηγορίας, κλάδου και σχέσης εργασίας (εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών ΔΙΔΑΔ/Φ.69/255/οικ.9685/21/5/2024).

Δ. Επισημαίνεται ότι:

– Για όσους εργαζόμενους πρέπει να μετακινηθούν με βάση τα παραπάνω για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος η Κυριακή 9 Ιουνίου 2024 είναι εργάσιμη ημέρα, τότε αυτή θεωρείται ως ημέρα ειδικής άδειας απουσίας, με αποδοχές, πέραν αυτών που ορίζονται παραπάνω.

Η συμμετοχή σε εκλογική διαδικασία αποτελεί άσκηση πολιτικών δικαιωμάτων, η οποία δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζεται, αλλά να εξασφαλίζεται ο αναγκαίος χρόνος για τη μετάβαση των εργαζομένων στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος και την επιστροφή τους από αυτόν (σχετ. υπ.αριθμ. 60564/22.6.2023 έγγραφο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης).

– Για τη χρήση της ειδικής εκλογικής άδειας οφείλει να χορηγείται στους εργαζόμενους από το αρμόδιο όργανο βεβαίωση συμμετοχής στις εκλογές.

– Παράλληλα, ορισμένοι εργαζόμενοι ενδέχεται να κληθούν σε εφορευτική επιτροπή για την διεξαγωγή των Ευρωεκλογών. Σε σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας (24/5/2019 και αριθμός πρωτοκόλλου οικ. 23400/662) επισημαίνεται ότι: «η συμμετοχή εργαζομένου ως μέλους σε εφορευτική επιτροπή, κατόπιν κλήσης από δημόσια αρχή, αποτελεί εκτέλεση υποχρεωτικού εκ του νόμου καθήκοντος και, επομένως, συνιστά σπουδαίο λόγο αποχής από την εργασία κατά την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, αντιμετωπιζόμενο, σύμφωνα με τα άρθρα 657-658 του Αστικού Κώδικα. Περαιτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων μέλους εφορευτικής επιτροπής, ο οποίος δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς εκ των προτέρων, η απουσία του εργαζομένου από την εργασία του και κατά την επόμενη ημέρα της διεξαγωγής της ψηφοφορίας, εφόσον συνδέεται με την εκτέλεση των ανωτέρω καθηκόντων, συνιστά σπουδαίο λόγο αποχής από την εργασία και αντιμετωπίζεται ομοίως, σύμφωνα με τα άρθρα 657-658 του Αστικού Κώδικα».

Τέλος, η ΓΣΕΕ, ενόψει των Eυρωεκλογών επανέρχεται «στο δίκαιο αίτημα των δεκάδων πρωτοβάθμιων σωματείων, που εκπροσωπούν χιλιάδες συμβασιούχους εργαζόμενους στην καθαριότητα των σχολείων, που, με επείγουσα επιστολή της, έθεσε υπόψη των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, καθώς και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, για την ισότιμη χορήγηση στους/στις σχολικούς/ές καθαριστές/ριες της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης (άρθρο 131 ΠΔ 26/2012, όπως ισχύει) και της υπερωριακής τους αμοιβής».

.aftodioikisi.gr/

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ