Εγγραφές στο Δ.Ι.Ε.Κ., με ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας, του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης

0
Close-up of IV drip with patient and doctor in background

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) με ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας, του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης < Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ> σύμφωνα με το ΦΕΚ 1553 Β΄/23-7-2015 , τις Υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας Γ4α/ΓΠ.55004/15/2016, Γ6α/Γ.Π..39300/3-6-2019, ΦΕΚ 2318/Β΄/13-6-2019 προκειμένου να προβεί στην εγγραφή μαθητών-τριών στο Α΄ εξάμηνο Σχολικού ΄Ετους 2019-2020, σύμφωνα με την αριθ. 5954/2014  απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1807 /2-7-2014),

Κ α λ ε ί

τους ενδιαφερόμενους να εγγραφούν κατά την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου του 2019 τις ακόλουθες ημερομηνίες : 4/7/19, 18/7/19, -1/8/19,  22/8/19 , και  από 2η έως 16 Σεπτεμβρίου  στην Γραμματεία του  Δ.Ι.Ε.Κ.,  από 09:00΄π.μ-14:00΄μ.μ.

Την ίδια χρονική περίοδο θα γίνουν δεκτές αιτήσεις κατατάξεων από αποφοίτους  Ε.Π.Α.Λ,

Ε.Π.Α.Σ,  και Τ.Ε.Ε  Β΄ κύκλου συναφούς ειδικότητας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

  1. Αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου.
  2. Πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) ή αποδεικτικό τίτλου σπουδών στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης, είτε οποιοδήποτε άλλο

έγγραφο προβλέπεται  από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία.

  1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο. Σε περίπτωση έλλειψης αυτών θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου.
  2. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας ,στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί, ή βεβαίωση (Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.                                                           

5 . Πιστοποιητικό οικογενειακής  κατάστασης.                                                                             

  1. Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε. εντός Ε.Ε. και ομογενών απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας  παραμονής για  τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.

Σε περίπτωση μη αποφοίτησης  από ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και  της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.

Η   ΔΙΥΘΥΝΤΡΙΑ  Δ.Ι.Ε.Κ.                 Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  Π.Γ.Ν  ΤΡΙΠΟΛΗΣ

.

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ    ΓΕΩΡΓΙΑ                              ΤΟΜΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ