Ανακοινώσεις εύρεσης συνεργατών ΔΕΥΑΒΚ,για Λογιστική Διαχείριση & Συντήρηση, υποστήριξη μηχανογραφικής εφαρμογής…

0

Ανακοίνωση εύρεσης συνεργάτη για την εκτέλεση της υπηρεσίας Λογιστικής Διαχείρισης της ΔΕΥΑΒΚ για το έτος 2018

Η ΔΕΥΑΒΚ ενημερώνει τους υποψήφιους συνεργάτες – Λογιστές που επιθυμούν να συνεργαστούν με τη ΔΕΥΑΒΚ να καταθέσουν την έγγραφη οικονομική προσφορά τους για την υπηρεσία «Λογιστική Διαχείριση της ΔΕΥΑΒΚ» της οποίας οι επιμέρους απαιτήσεις επισυνάπτονται στην παρούσα.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι για το έτος 2018.

Ενδεικτικά αναφέρεται το συνολικό εκτιμώμενο ποσό της σύμβασης για το έτος 2018 προϋπολογίζεται στις 18.000,0 € σύνολο (συμπ/ται και το ΦΠΑ 24%).

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν εγγράφως στα γραφεία της ΔΕΥΑΒΚ έως και την ΠΕΜΠΤΗ 28/12/2018 ώρα 11,00, σε εσώκλειστο σφραγισμένο φάκελο, μαζί με τα απαραίτητα λοιπά στοιχεία.

Η επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη, θα γίνει αφού συνεκτιμηθούν, εκτός της οικονομικής προσφοράς και τα λοιπά στοιχεία που τεκμηριώνουν την ικανότητα και εμπειρία (λογιστής Α τάξης, εμπειρία σε ΔΕΥΑ ή ΝΠΙΔ συναφούς αντικειμένου, κλπ).

Πληροφορίες τηλ. 27550-24182

Συνημμένα το αντικείμενο των υπηρεσιών.

Ανακοίνωση εύρεσης συνεργάτη για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση, υποστήριξη μηχανογραφικής εφαρμογής και υποστηρικτικές διοικητικές υπηρεσίες της ΔΕΥΑΒΚ» έτους 2018

Η ΔΕΥΑΒΚ ενημερώνει τους υποψήφιους συνεργάτες που επιθυμούν να συνεργαστούν με τη ΔΕΥΑΒΚ να καταθέσουν την έγγραφη οικονομική προσφορά τους για την υπηρεσία «Συντήρηση, υποστήριξη μηχανογραφικής εφαρμογής και υποστηρικτικές διοικητικές υπηρεσίες της ΔΕΥΑΒΚ» της οποίας οι επιμέρους απαιτήσεις επισυνάπτονται στην παρούσα.

Ο υποψήφιος ανάδοχος της υπηρεσίας θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος – πιστοποιημένος συνεργάτης της «ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUΡ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.», το λογισμικό της οποίας χρησιμοποιεί η ΔΕΥΑΒΚ.

Η σύμβαση αφορά το έτος 2018.

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν εγγράφως στα γραφεία της ΔΕΥΑΒΚ έως και την ΠΕΜΠΤΗ 28/12/2017 ώρα 11:00, σε εσώκλειστο σφραγισμένο φάκελο, μαζί με τα απαραίτητα λοιπά στοιχεία.

Η επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη, θα γίνει αφού συνεκτιμηθούν, εκτός της οικονομικής προσφοράς και τα λοιπά στοιχεία που τεκμηριώνουν την πιστοποιημένη ικανότητα και εμπειρία.

Συνημμένα οι τεχνικές προδιαγραφές

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ