Έρχεται Τροπολογία για τις εκλογές μελών στις Επιτροπές των Δήμων

0
????????????????????????????????????

Σε νομοθετική ρύθμιση θα προχωρήσει η Κυβέρνηση, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα επιλογής ημερομηνίας μεταξύ της Κυριακής 1ης ή της Κυριακής 8ης Σεπτεμβρίου 2019 για τη διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης των μελών στις Οικονομικές Επιτροπές και τις Επιτροπές Ποιότητας Ζωής των Δήμων της Χώρας,

Αυτό προκύπτει από την 3η υποσημείωση στη σελ.3 της αριθμ.90/21.8.2019 Εγκυκλίου που υπογράφουν ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Εσωτερικών και φέρει τον τίτλο “Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”.  Εκεί συγκεκριμένα αναγράφεται: “Για την δυνατότητα επιλογής ημερομηνίας δημαιρεσιών μεταξύ 1ης ή 8ης Σεπτεμβρίου, ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ”.

 

Υπενθυμίζεται ότι είναι η 3η Εγκύκλιος που εκδίδεται με παραπομπή σε μελλοντική νομοθετική παρέμβαση.  Το ίδιο παρατηρήθηκε και

– στην αριθμ.80/20.8.2019  περί δυνατότητας των ανεξάρτητων Δημοτικών Συμβούλων να παραμένουν Αντιδήμαρχοι και να μην εκπίπτουν αυτοδικαίως, αλλά και

– στην αριθμ.84/20.8.2019  για τις Περιφέρειες , προκειμένου η εκλογή των Προεδρείων των Περιφερειακών Συμβουλίων να μπορεί να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1η ή την Κυριακή 8η Σεπτεμβρίου 2019.

 

Κατά τα λοιπά, στην Εγκύκλιο περί Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περιγράφεται με κάθε λεπτομέρεια, αλλά και με αναλυτικά πρακτικά παραδείγματα, το σχετικό θεσμικό πλαίσιο που πρέπει να εφαρμοστεί σε λίγες ημέρες.

 

Σχετικά με τη συγκρότηση των Επιτροπών επισημαίνονται τα ακόλουθα:

– Ο Αντιδήμαρχος που θα οριστεί ή έχει οριστεί ως Πρόεδρος ή μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από το Δήμαρχο δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και εκλεγμένο μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

– Αντιστρόφως, Αντιδήμαρχος που δεν έχει οριστεί ως Πρόεδρος ή μέλος των Επιτροπών, μπορεί να εκλεγεί ως μέλος των Επιτροπών.

– Τα εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μπορεί να είναι τα ίδια πρόσωπα και στις δύοΕπιτροπές.

– Αντίστοιχα, οι ίδιοι Αντιδήμαρχοι μπορεί να είναι ταυτόχρονα οριζόμενα μέλη ή Πρόεδροι και της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

– Όταν τα οριζόμενα ή εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παύουν για οποιονδήποτε λόγο να είναι μέλη αντίστοιχων Δημοτικών Παρατάξεων, με τις οποίες αναδείχτηκαν στο αξίωμα, εκπίπτουν αυτοδικαίως από μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και αντικαθίστανται, σύμφωνα με τη διαδικασία του αρ.74 ν.3852/2010 ως ισχύει.

– Ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι (είτε λόγω ανεξαρτητοποίησης, είτε λόγω διαγραφής από την Παράταξη στην οποία ανήκαν) λογίζονται, αθροιστικά, ως ενιαία Παράταξη ΜΟΝΟ για τη διαδικασία υπολογισμού του αριθμού των εκλεγόμενων μελών που δικαιούται κάθε Παράταξη στις Επιτροπές.  Στην περίπτωση που ένας ανεξάρτητος Σύμβουλος θέση υποψηφιότητα για την κατάληψη της, τυχόν, δικαιούμενης θέσης της Παράταξης των ανεξαρτήτων στην Επιτροπή θεωρείται “μεμονωμένος Σύμβουλος” μέλος της Επιτροπής.

– Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανάδειξη των μελών των Επιτροπών δεν είναι υποχρεωτικά δημόσιες (Γν. ΝΣΚ 234/2007).

 

Να σημειωθεί πως η Οικονομική Επιτροπή, και αντίστοιχα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συγκροτούνται:

α) από τον Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο που έχει ορίσει ο Δήμαρχος, ως Πρόεδρο,

β) από δύο ακόμη Αντιδημάρχους, οι οποίοι ορίζονται, ως μέλη, από το Δήμαρχο,

γ) από Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται, ως μέλη, από το Δημοτικό Συμβούλιο.

– Ο συνολικός αριθμός των εκλεγόμενων μελών των Επιτροπών, καθορίζεται εκ του νόμου, ανάλογα με τον αριθμό των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

– Από τα εκλεγόμενα μέλη των Επιτροπών, προβλέπεται, εκ του νόμου, ο ελάχιστος αριθμός των μελών που προέρχονται υποχρεωτικά από την Παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μελών των Επιτροπών.

Τα ανωτέρω αποτυπώνονται στον εξής Πίνακα:

Αριθμός μελώνΔημοτικού Συμβουλίου Πρόεδρος

(Δήμαρχος ή Αντιδήμαρχος)

Αριθμός οριζόμενωνμελών (Αντιδήμαρχοι) από Δήμαρχο Αριθμός εκλεγόμενωνμελών από Δημοτικό Συμβούλιο Συνολικός αριθμός μελών Επιτροπής

 

έως και 27 1 2 4

(3 + υποχρεωτικά από Παράταξη Δημάρχου)

7
έως και 45 1 2 6

(4 + 2 υποχρεωτικά από Παράταξη Δημάρχου)

9
45 άνω 1 2 8

(5 + 3 υποχρεωτικά από Παράταξη Δημάρχου)

11

 

Η Εγκύκλιος, που έχει ιδιαίτερη χρησιμότητα για την κατανόηση και διεξαγωγή των σχετικών εκλογικών διαδικασιών, είναι διαθέσιμη ΕΔΩ

airetos.g

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ