Χορήγηση οικονομικού βοηθήματος,από το “Ίδρυμα οικογένειας Θεοδώρου Γ. Ράμμου”

0

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΜΜΟΥ,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

 Το Ίδρυμα οικογένειας Θεοδώρου Γ. Ράμμου  , ιατρού εκ  Κορακοβουνίου και των γονέων αυτού, προκηρύσσει , σύμφωνα με  το   άρθρο 2 παρ. 2 του Π.Δ. 22-12-2006 περί « Έγκρισης  σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΜΜΟΥ, ΙΑΤΡΟΥ ΕΚ ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΑΥΤΟΥ» και κύρωση του οργανισμού αυτού.  (ΦΕΚ 31Β’ 19-01-2007 )

Την χορήγηση οικονομικού βοηθήματος συνολικού  ύψους 2,500 €  , το οποίο θα κατανεμηθεί  ισόποσα, στους 10 οικονομικά ασθενέστερους φοιτητές και φοιτήτριες , μόνιμους κάτοικους Κορακοβουνίου  που εισήχθησαν μέσω των  πανελλαδικών εξετάσεων  στην τριτοβάθμια εκπαίδευση  το έτος 2016 ,  καθώς και την χορήγηση οικονομικού βοηθήματος συνολικού ύψους 2,500 €  , το οποίο θα κατανεμηθεί  ισόποσα, στους 10 οικονομικά ασθενέστερους φοιτητές και φοιτήτριες  ,  μόνιμους κάτοικους Κορακοβουνίου  που εισήχθησαν μέσω των  πανελλαδικών εξετάσεων  στην τριτοβάθμια εκπαίδευση  το έτος 2017

 

  1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι  του  οικισμού     Κορακοβουνίου    της  τ.κ. Κορακοβουνίου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας  , οι οποίο εισήχθησαν στην  τριτοβάθμια εκπαίδευση τα έτη 2016 και 2017. Γίνεται δεκτή μόνο μια αίτηση ανά δικαιούχο.

  1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση στην οποία θα αναγράφονται στοιχεία επικοινωνίας  και στην οποία θα επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά : α.  Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας , β. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, γ. Αντίγραφο ταυτότητας,δ. Πράξη Διοικητικού προσδιορισμού φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα)  του αντίστοιχου της εισαγωγής έτους,ε. Πιστοποιητικό εγγραφής σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής στην οποία θα αναγράφεται και η ημερομηνία εγγραφής,στ. Δήλωση του  Ν. 1599/1986 του δικαιούχου ,  στην οποία θα δηλώνεται αριθμός IBAN τραπεζικού λογαριασμού  στον οποίο επιθυμεί να κατατεθεί το χρηματικό ποσό που του αναλογεί.

  1. ΕΠΙΛΟΓΗ: Επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων, είναι το Δ.Σ. του Ιδρύματος.
  2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις  και τα συνημμένα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε  φάκελο , στον πρόεδρο του ιδρύματος , Παναγιώτη Βρέττα  , εντός σαράντα πέντε  ημερών από την δημοσίευση της σχετικής  προκήρυξης στον τύπο. Είναι δυνατή και ταχυδρομική αποστολή στην διεύθυνση Βρέττας Παναγιωτης , Κούτρουφα , Τ.Κ. 22001.

 

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος

Παναγιώτης Βρέττας

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ