Τροποποίηση σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Άστρους

0

Τροποποίηση της υπ’ αριθμό 84/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της λαϊκής αγοράς της Δημοτικής Κοινότητας Άστρους

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 124/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 12 «Έλεγχοι – Κυρώσεις», του κανονισμού λειτουργίας λαϊκής αγοράς της Δημοτικής Κοινότητας Άστρους, όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 84/2018
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 12ο – Έλεγχοι – Κυρώσεις

Α) Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων της παρούσας κανονιστικής, θα επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις:

αα) η απλή σύσταση σε συμμόρφωση,

ββ) η επιβολή χρηματικού προστίμου 1.000 ευρώ (από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου) και

γγ) η ανάκληση της άδειας εισόδου στη λαϊκή αγορά του Άστρους μέχρι ένα (1) μήνα.

Με σύμφωνη γνώμη των επιτροπών του άρθρου 28 καθορίζονται οι κυρώσεις που αφορούν παραβάσεις του Κανονισμού Λειτουργίας. Οι κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του φορέα λειτουργίας είτε κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής σε περίπτωση που ο φορέας παραπέμψει το θέμα σε αυτήν είτε χωρίς την εισήγηση. Επιπλέον, οι Επιτροπές μπορούν να εισηγούνται στο φορέα λειτουργίας την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις του Κανονισμού Λειτουργίας που υποπίπτουν στην αντίληψή της με κάθε νόμιμο τρόπο. Οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 54 δεν είναι αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας.

Β) Επιπλέον, στη λαϊκή αγορά του Άστρους θα εφαρμόζεται και το Σύστημα Ελέγχων και Κυρώσεων του Κεφαλαίου Ζ΄ του ν. 4497/13-11-2017 από τους φορείς ελέγχου του άρθρου 51».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμό 84/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της απόφασης, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ