Σύνταγμα του Άστρους: Συνοπτικά τα σπουδαιότερα συμπεράσματα και διδάγματα του συνεδρίου για τη Β’Εθνοσυνέλευση στο Άστρος Κυνουρίας ,1823-2023

0

Του Γιάννη Κουρόγιωργα

Με επιτυχία και μεγάλη συναίνεση των συνέδρων έγινε  το Πρώτο  Επιστημονικό Συνέδριο Ιστορίας και Πολιτισμού με θέμα «Η Β΄ Εθνοσυνέλευση, τα γεγονότα, οι πρωταγωνιστές, οι αποφάσεις, ο αντίκτυπος της», για την επέτειο  200 ετών από τη Σύγκληση της Β΄ Εθνοσυνέλευσης στο ιστορικό Άστρος Κυνουρίας . Είναι αυτονόητο και περιμένουμε να διαβάσουμε τα πρακτικά και όλα τα κείμενα του συνεδρίου για να μάθουμε καλύτερα την ιστορία μας.

Η τοπική κονωνία  τελικά έμπρακτα ,βροντερά και  έξυπνα  κατάφερε να μπει μπροστά , σαν  μια άλλη διακήρυξη από το Άστρος, έδειξε στο  πανελλήνιο και την υφήλιο  τον «Ιερό  Χώρο»  της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων και την σπουδαιότητα για το Ελληνικό  Έθνος του «Συντάγματος  του Άστρους». Επίσης δεσμεύθηκε δημόσια να προχωρήσει στην ίδια πορεία καλύτερα  στο μέλλον, για να πάρει  και αυτονόητα  να προβάλλει αυτά που τις ανήκουν από τους διαχειριστές της εξουσίας , συγκεκριμένα το αναιτιολόγητα κλειδοαμπαρωμένο  για «πολλές μελέτες»… Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους  ,τον «Ιερό Χώρο» της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων και τη Σχολή Καρυτσώτη.

Το σύνταγμα είναι ο ανώτατος νόμος του κράτους , που περιέχει  συνοπτικά τους γενικούς νομικούς  κανόνες της κρατικής λειτουργείας (πολιτειολογικές διατάξεις, οργάνωση και βασικούς κανόνες )  του κράτους και των θεσμών , τους γενικούς κανόνες της  κοινωνικής συμβίωσης  και των δικαιωμάτων των πολιτών (θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις ισότητα, ελευθερία κλπ).

Τα συντάγματα  είναι λίγα, είναι σημαντικοί σταθμοί στην ιστορία των λαών και δεν γίνονται συντάγματα ούτε πολύ συχνά ούτε σε τυχαίους τόπους. Για το λόγο αυτό πολύ  σωστά αναφέρθηκε από τους διακεκριμένους  συνέδρους η  μεγάλη και ιστορική σημασία της Β’ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων  και  του Συντάγματος του Άστρους.

Συντακτική Συνέλευση  βασικά είναι συνέλευση αντιπροσώπων  για την κατάρτιση συντάγματος ενός καινούργιου κράτους π.χ. το  Αμερικάνικο Συνταγμα  του 1787 η για την θεμελιώδη αλλαγή του πολιτεύματος π.χ. το Γαλλικό σύνταγμα του 1792 , και τότε  οι συνταγματικοι νομοθέτες   βασικά δεν δεσμεύονται από κανένα προηγούμενο νόμο.  Το δύο αυτά παραπάνω  συντάγματα είναι τα σπουδαιότερα της παγκόσμιας ιστορίας , και έχουν επηρεάσει πολλά άλλα  και όλα τα δικα μας συντάγματα.

Αναθεωρητική Συνέλευση η Βουλή  είναι βασικά νομοθετικά σώματα που αναθεωρουν διατάξεις προηγουμένων συνταγμάτων, όταν αυτές επιτρέπεται από τα προηγούμενα  να ανθεωρηθούν.

Χρησιμοποιούνται επίσης στη συνταγματικη βιβλιογραφία οι λέξεις  Εθνική Συνέλευση ( όπως θεσμικά  ονομάστηκε η Εθνοσυνέλευση στο Άστρος από απόφαση  του  τότε  Εκετελεστικού)  η Εθνοσυνέλευση  και  γενικά  Συνταγματική  Συνέλευση, που μπορεί να είναι Συντακτική η Αναθεωρητικη Συνέλευση .

Οι σύνεδροι πολιτισμένα  και τεκμηριωμένα  κατέθεσαν τις  απόψεις του χωρίς μεγάλες αντιθέσεις και μας έδειξαν πως πρέπει να γίνεται ο δημόσιος διάλογος. Η  γενικά αποδεκτή συναίνεση του συνεδρίου κατέγραψε και κατέληξε  στα  γνωστά  μέχρι σήμερα συμπεράσματα  και αυτό έχει μεγάλη σημασία.

Το Σύνταγμα της Επιδαύρου («Προσωρινού Πολιτεύματος της Ελλάδος») , το σύνταγμα το οποίο είχε ψηφιστεί την 1η Ιανουαρίου 1822 ,  ουσιαστικά  δεν εφαρμόστηκε , γιατί οι  πανίσχυρες  δικτατορικές εξουσίες του Εκτελεστικού,  δεν ήταν δυνατόν να γίνουν  αποδεκτές από τους μαχομένους αγωνιστάς στα πεδία των μαχών , αλλά και από κανένα  λογικό άνθρωπο της εποχής . Από μεγάλο  ενθουσιασμό για πολιτική ελευθερία,  ήταν ένα  βιαστικό λάθος που καταλάβαιναν  και οι  ίδιοι σύνεδροι και το ονόμασαν «προσωρινό».

Στις 13 Απριλίου 1823 στο Άστρος,  αναθεωρήθηκε το Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος. Η χώρα απόκτησε πλέον οριστικό Καταστατικό Χάρτη, ο οποίος ρύθμιζε όλα τα σχετικά θέματα με τη σύσταση και τη λειτουργία του κράτους, των θεσμών και του στρατού ,που με απόφαση της συνέλευσης ήταν “ο ανώτερος νόμος” υπερίσχυε των νόμων του βουλευτικού. Η πρωτοποριακή σχετική διάταξη ήταν ουσιαστικά  η απαρχή για την εγκαθίδρυση του κράτους δικαίου και των νόμων,  για όλους και την διοίκηση του κράτους, που είναι δυστυχώς  επίκαιρο  θέμα και σήμερα. 

Το Σύνταγμα του Άστρους του 1823  (αποκαλούμενο θεσμικά από την Εθνοσυνέλευση  «Νόμος της Επιδαύρου», για να δείξουν συνέχεια και  την σοβαρότητα  του αγώνα στους Ευρωπαίους  ) ,εξαιρετικά  προοδευτικό ,πρωτοποριακό,για την εποχή του ,  περιείχε φιλελεύθερες και δημοκρατικές διατάξεις, που διασφάλιζαν τα ατομικά δικαιώματα του πολίτη και περικλείονται  σε ολα τα μετέπειτα συντάγματα. Είναι  ουσιαστικά δημοκρατικό , φιλελεύθερο και   αντιπροσωπευτικό  ,  πολύ σημαντικό  στην συνταγματική ιστορία μας. Αν και η εθνοσυνέλευση  ήταν αναθεωρητική , με τις  πολλές ουσιαστικές θεμελιώδεις διατάξεις κατέληξε σαν  μια συντακτική συνέλευση , εφάμιλλη του πρώτου συντάγματος της Επιδαύρου  και εφαρμόστηκε για τέσσερα χρόνια, περισσότερο χρόνο  από τα άλλα επαναστατικά   συντάγματα της Επιδαύρου και της Τροιζήνας και οριστικά επανήλθε το 1975.

Οι αποφάσεις της Εθνοσυνέλευσης ήταν σημαντικότατες για την ίδρυση και οργάνωση του Ελληνικού Κράτους, και ουσιαστιακά περιέχονται στον ισχύον σύνταγμα .Η  αναθεώρηση ήταν  ευρύτατη,  είχε ισσοροπία των εξουσιών, άσκησε επίσης νομοθετικη εξουσία. Το θεμέλιο της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας βρίσκεται στο Σύνταγμα του Άστρους .

Συνοπτικά  στη συνέλευση επικράτησαν οι πρόκριτοι αλλά το σπουδαιότερο   είναι ότι ενισχύθηκε το Βουλευτικό , που οι αντιπρόσωποι  του εκλέγοντο από καθολική ψηφοφορία, και ουσιαστικά  εδραιώθηκε η δημοκρατική μορφή τους πολιτεύματος , σαν αβασίλευτη αντιπροσωπευτική δημοκρατία, πολύ πρωτοποριακό για την εποχή του, που τελικά εδραιώθηκε  στο ισχύον σήμερα σύνταγμα μας (1975, αναθεωρημένο το 1986,2001,2008,2019). Η δημοκρατικη μορφή του πολιτεύματος έγινε βασικά με την ενίσχυση της θεμελιώδου αρχής της δημοκρατίας  της διάκρισης των εξουσιών , αφού στο σύνταγμα της Επιδαύρου το Εκετελεστικό είχε δικτατορικές εξουσίες, αποφάσιζε γιά όλα.Για το λόγο αυτό ουσιαστικά η εθνοσυνέλευση στο Άστρος αποδείχτηκε σαν συντακτική συνέλευση με την εγκαθίδρυση για πρώτη φορά της αβασίλευτης αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας.

Για την   Β’ Εθνοσυνέλευση είχαμε την πρώτη εφαρμογή του εκλογικού νόμου για την εκλογή των αντιπροσώπων, που έγινε  κατά την διαρκεια του πολέμου,  και το σημαντικότερο η Εθνοσυνέλευση πρωταρχικά τελεσίδικα και κατηγορηματικά  νομιμοποιήθηκε  από τον Κολοκοτρώνη, και γενικά η νομιμότητα της Εθνοσυνέλευσης δεν αμφισβητήθηκε από κανένα μέχρι σήμερα , αν και ακούστηκαν πολλά παρατράγουδα , που πάντοτε  γίνονται συνήθως σε όλες τις  εκλογές.

Η Εθνοσυνέλευση κατήργησε τα πολλά μικρά «καπετανάτα» και τις τοπικές Γερουσίες , τη Πελοποννησιακή Γερουσία (1821), (από τη «Μεσσηνιακή Γερουσία» από τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη), τη Γερουσία της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας από τον Αλ. Μαυροκορδάτο, τον Άρειο Πάγο της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας από το Θ. Νέγρη , ώστε  να υπάρχει ένα μόνο κέντρο εξουσίας και συντονισμού. Ο Μαυροκορδατος ήθελε ισχυρή κεντρική διοίκηση και ενιαίο Ελληνικό κράτος.

Αναφέρθηκε η ανάμειξη και επίδραση της δύσης στον αγώνα  , που πραγματικά παρακαλούσε ο επαναστατημένος λαός για βοήθεια,  και υποστηρίχτηκε  σωστά η  άποψη ότι  και σήμερα το Ελληνικό  κράτος για μα επιβιώσει  στο  δύσκολο διεθνή ορίζοντα αναγκαστικά θα παραχωρήσει  ένα  μέρος της ανεξαρτησίας του στους συμμάχους του, όπως άρχισε το 1821   και στη  ναυμαχία στο Ναυαρίνου στις 20 Οκτωβρίου του 1827.

Ένα από τα σημαντικά σημεία της Β’ Εθνοσυνέλευσης είναι η κατάργηση της αρχιστρατηγίας, απόφαση που αν και χωρίς αναφορά στο όνομά του, κατάργησε τη θέση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Η απόφαση θεωρήθηκε αναγκαία σαν διακήρυξη  του δημοκρατικού πολιτεύματος ,που όλες οι εξουσίες ανήκαν στους εκλεγμένους από καθολική ψηφοφορία  αντιπροσώπους του έθνους.

O γέρος του Μωριά, ήταν η κεντρική  και σπουδαιότερη  προσωπικότητα της Εθνοσυνέλευσης, αναμφισβήτα είχε την δύναμη να  επιβάλλει στρατιωτική εξουσία, αλλά βαθειά δημοκρατικός   δεν το έκανε, δεν ενδιαφερόταν για το τομάρι του , αλλά για το έθνος των Ελλήνων.

Η “πολιτική σοφία” του αρχιστράτηγου Θεόδωρου Κολοκότρωνη έπαιξε καταλυτική σημασία για να διατηρηθεί η αναγκαία εκείνη την ώρα“εθνική συννενόηση και εθνική ενότητα”. O γέρος του Μωριά δέχτηκε  “ότι αποφασίστηκε” από την συνέλευση, ακόμα και την καθαίρεση του από αρχιστρατήγου, που είχε κερδίσει στα πεδία των μαχών από τους αγωνιστές, όπως στην πανωλεθρία του Δράμαλη στα Δερβενάκια, που αναμφισβήτητα έπαιξε καταλυτική σημασία στην νικηφόρα πορεία του   απελευθερετικού αγώνα.

Ο γέρος του Μωριά  θεώρησε αναγκαίο ,να πει τα πράγματα με το όνομά τους, και προειδοποίησε το “τσογλάνι”  Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, όπως τον αποκαλούσαν οι αγωνιστές. «Σου λέγω τούτο, Κύριε Μαυροκορδάτε… μη καθίσεις πρόεδρος διότι έρχομαι και σε διώχνω με τα λεμόνια, με τη βελάδα όπου ήρθες»

Επίσης στη Μελιγού ο γέρος του Μωριά  απόρριψε τις προτάσεις των οπλαρχηγών Πλαπούτα και Ανδρούτσου  και άλλων να σφάξουν στο Άστρος τους μαζωμένους από ολή την την επικράτεια κοτζαμπάσηδες, δεν ήθελε να χυθεί Ελληνικό αίμα, αλλά επίσης καταλαβαινε  πολύ καλά  πως θα πετύχαινε την απελεθεύερωση των ραγιάδων Ελλήνων. Χαρακτηριστικά είπε στον Αδρούτσο.  «Ρε, τι τους πέρασες τους ανθρώπους, κοκορόπουλα να τους σφάξουμε; Αυτοί οι Πολιτικοί ξέρουν τέτοια τερτίπια στα πολιτικά πράγματα που μας είναι χρήσιμοι, όπως εμείς είμαστε χρήσιμοι περισσότερο στον πόλεμο»

Με απόφαση της συνέλευσης, την καταλυτική παρέμβαση του Κολοκοτρώνη, την οργή του λαού και του στρατού, απετράπει η εκποίηση των εθνικών γαιών – κτημάτων, που άφηναν πίσω τους οι Τούρκοι άρχοντες, που επεδίωκαν και ήθελαν οι κοτζαμπάσηδες της συνέλευσης.

Το  πολύ συζητημένο θέμα  της διχόνοιας και του μετέπειτα  εμφυλίου πολέμου, επίσης ονομάστηκε από τους συνέδρους  ένοπλη σύρραξη , ,συζητήθηκε  αλλά γενικά  σωστά υποβιβάστικε και δεν αναφέρθηκε σαν θέμα συνδεδεμένο με το Άστρος.

Με την ευκαιρία  για να τελειώνουμε κάποτε με την προβολή της διχόνοιας και  της  «ένοπλη σύρραξης», ας αναφέρουμε και τις απόψεις μας. Βέβαια δεν έχουμε ξεχάσει την ακόμα  «καταρραμένη» αναφορά από την εκπομπή τηςδημόσιας τηλεόρασης ΕΡΤ τα τοπόσημα !!!, από  βαλμένους και στημένους κοντόφθαλμους ερασιτέχνες και «λύκους».   Οι αντιθέσεις των δύο αντιμαχόμενων στρατοπέδων της Εθνοσυνέλευσης υπήρχαν για πολλούς αιώνες νωρήτερα , από το Θαλή…. και συνεχίζονται μέχρι   σήμερα, δέν εχουν  καμία  αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη σύνδεση με το Άστρος, γιατί σίγουρα θα υπήρχαν  στον ίδιο βαθμό ανεξαρτητα που θα γινόταν η συνέλευση ,  δεν ανακαλύφτηκαν στο Άστρος,αλλά συνεχίζονται να γίνονται πολύ χειρότερα  το 1915, 1946,παντού καθημερινά και σήμερα . Παράξενα και αναιτιολόγητα συνδέονται από μερικούς για τους δικούς τους λόγους με το Άστρος , χωρίς  ταυτόχρονα  οι ίδιοι ποτέ να αναφέρουν τίποτα από τα θετικά της εθνοσυνέλευσης , αβασίλευτη αντιπροσωπευτικη δημοκρατία ,διάκριση των εξουσιών, κατάργηση  δουλείας, , καθιέρωση ισότητας,  καθιέρωση ελευθεροτυπίας,κατάργηση των καπετανάτων, δημόσια εκπαίδευση, σταθερούς πόρους ζωής… κλπ  και το σπουδαιότερο τίποτα για μια συνταγματική συνέλευση που έγινε στον τόπο μας , αλλά συνεχίζουν να «αυτοπυροβολούνται»  και επιμένουν στην άρνηση, απαξίωση  και τη λάσπη του ανεμιστήρα. Επίσης δεν θυμούνται και δεν σεβόνται την υπογραφή του γέρου του Μωριά ,που έβλεπε ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΥΤΕΡΑ .Είναι ενδιαφέρον  και παράξενο ότι αυτό το θέμα της δήθεν  απαξίωσης της εθνοσυνέλευσης πρωταρχικά αναφέρεται από λίγους «προοδευτικούς» ,όπως αυτοαποκαλούνται, στη μικρη κοινωνία μας  και είναι  βασικά  πολύ μικρό τοπικιστικό θέμα  και έχει άλλους ανόητους συγκεκριμένους  στόχους.

Επίσης θα σχολιάσουμε συνοπτικά την άστοχη,   άσχετη  και επιστημονικά αναιτιολόγητη αναφορά  «Αγιαννίτικα καλύβια», που  αν και δεν υπάρχει λόγος να αναφέρεται  στο θέμα  προστίθεται διακριτικά και επιδεικτικά για ανεξήγητους λόγους , δεν αρμόζει στο δημόσιο  διάλογο και δυστυχώς  κυρίως άθελα και μερικές φορές ηθελημένα  έχει στόχο την απαξίωση μιας κοινωνίας , αφού ταυτόχρονα το νόμιμο όνομα Άστρος είναι  γνωστό στους αναφέροντες  η  «έπρεπε να είναι γνωστό».. και στην ιστορία   τουλάχιστο 800 χρόνια ,  και  ουσιαστικα οδηγεί  και ενθαρρύννει  στον διχασμό της τοπικής κοινωνίας, που μερικοί επιδιώκουν χωρίς μια πρόταση για τίποτα.

Είπαμε συνοπτικά,  θα αναφέρουμε κάτι που είναι σχετικό με το θέμα  της εθνοσυνέλευσης ,το Σύνταγμα του Άστρους και την διακήρυξη της εθνοσυνέλευσης .

·       «Εξεδόθη εν Άστρει εντός του Μουσείου του Καρυτσιώτου».

·        Ήδη δε μετά δεκαέξ μήνας Δευτέραν να συγροτήση εν Άστρει Συνέλευσιν ..» λέει η διακήρυξη της Εθνοσυνέλευσης.

·       Ψήφισμα  Θ)  Εις την Ελληνική επικράτειαν ούτε πωλείται ….Εξεδόθει εν Άστρει  Κατα μήνα μεσούντα..»

·       Γ. Ψύλλας «Εδώ δε πάλιν υπέφερα πολλάς στερήσεις καθ’ όλην την εν Άστρει διατριβήν μου..»

·        Ο Γ. Τερτσέτης αναφέρει  «συνέτρωγαν  ο Δημήτριος Υψηλάντης  και  ο Κολοκοτρώνης εις τους ίσκιους  των δένδρων του Άστρους».(Διήγησις Συμβάντων της Ελληνικής φυλής  σελ.287 .

·       Ο υπασπιστής του Κολοκοτρώνη Φωτάκος αναφέρεi μετά από το τραπέζι : «Από το Άστρος επεράσαμεν εις τον Άγιον Ιωάννην, και από εκεί, αφού εγευματίσαμεν εις ταις καμάρες του Αγίου Πέτρου, εφθάσαμεν εις Βέρβαινα»

Φυσικά το «εν Άστρει»  δεν το  ανακάλυψε η εδημιούργησε εκείνη την ημέρα  το 1823 ο πληρεξούσιος Ψύλλας , ο Κολοκοτρώνης,  οι  127 πληρεξούσιοι που υπόγραψαν την διακήρυξη, ούτε ο Νίκος Βέης, ο Φραντζής ,ο Τερτσέτης , ο Φωτάκος και ο Καρυτσιώτης με το μέγαρο «ΑΣΤΡΟΣ»  αλλά υπήρχε πολύ νωρήτερα ….. για πολλούς αιώνες. Ας προσθέσουμε πολυ λίγα,δεν χρειαζονται περισσότερα.

·         Ο Νίκος Βέης (18831958) καθηγητής Πανεπιστημίου και Ακαδημαϊκός αναφέρει  «έχομε κατ΄ επανάληψιν μνείας  του Κυνουριακού αυτού πολίσματος» του Άστρους το 1320,1372,1374, 1407,1421, ,1435, 1463, 1467, 1471, 1481. 

·         Ο Γ. Τερτσέτης αναφέρει  «συνέτρωγαν  ο Δημήτριος Υψηλάντης  και  ο Κολοκοτρώνης εις τους ίσκιους  των δένδρων του Άστρους».(Διήγησις Συμβάντων της Ελληνικής φυλής  σελ.287)

 • «Από το Φρατζή,έκδοση Βόννης σ.159..Και κατά αρχάς του θέρους του ς@μγ (=1435).… αί είσιν αι κάτω γεγραμμέναι χώραι και πόλεις και κώμαι, Άστρον,άγιος Πέτρος, Άγιος Ιωάννης, Πλαταμόνας (Σημερ.Πλάτανος),Μελίγον (σημρ. Μελιγού),Προάστειον (σημερ,Πραστός) ,Λεωνίδας (σημερ.Λεωνίδιον), Κυπαρισσία (σημερ.Κυπαρίσσι) ,Ρέοντας και Σίτανας (σημερ.Σίταινας)…Βλ.Σ.Λάμπρου,Μικταί Σελίδες , Αθήναι 1905 σ.416-419 και Φ.Κοκκουλέ, Αθηνά 39 (1927) σ.122
 • Ν.Βέης «ο Άγιος Ιωάννης κατ αρχάς είχεν υπόστασιν σαν θερινή κατοικία των Αστρινών καλουμένη και (επάνω) Άστρος και Αγιάννης Άστρους
 • Πουκεβίλ ,“Η έδρα της Κυβερνήσεως μεταφερθή εις Άγιον Ιωάννην του Άστρους εν Κυνουρία
 • Κόκκινος, «Η κυβέρνησις απεφάσισε μετά τη βουλής  να μεταφέρουν την έδραν των από το Άγιον Ιωάννην του Άστρους  εις  Καστρί Ερμιονίδας
 • Αναστάσιος Ι. Μπάλλας,Πελοποννησιακά, «Πρώτος το αναφέρει  ο Leake  Travels II σ.486  γράφοντας πως δύο μίλλια πάνω από τα Αγιαννίτικα καλύβια , στον καλλιεργημένο κάμπο του Ξηροκαμπιού υπάρχει ένα φρούριο Ελληνικό». .
 • Με την πρώτη διοικητική διαίρεση του ελληνικού κράτους το 1835, το Άστρος εντάχθηκε στον Δήμο Θυρέας με έδρα τον οικισμό Άγιος Ιωάννης (ΦΕΚ 16Α 24/05/1835).  Από το 1841 έως το 1912, το Άστρος ήταν η χειμερινή έδρα του Δήμου Θυρέας , ο Αγιάννης ήταν η θερινή έδρα {ΦΕΚ 5Α 08/03/1841) . Από το 1912 ο οικισμός αποτέλεσε έδρα κοινότητας Άστρους η οποία εξελίχθηκε στο Δήμο Άστρους το 1985 (ΦΕΚ 99Α 28/05/1985) Από το 1998 το Άστρος αποτελεί έδρα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας(ΦΕΚ 244Α 04/12/1997

(Θα επανέλθουμε χωρίς ευγένειες  αναλυτικότερα και πολύ συγκεκριμένα σε κατάλληλο καιρό για να τελειώνουμε κάποτε  με την διχόνοια και  τις τουλάχιστον ατεκμηρίωτες και άστοχες αναφορές, για  να ασχοληθούμε με  ουσιαστικά θέματα και την προβολή του τόπου μας. )

Δια ταύτα, ( το σωστό  είναι).

Η εθνοσυνέλευση έγινε στο ιστορικό  Άστρος  Κυνουρίας ,( τελεία και πάβλα).

Αν κάποιος για τους λόγους  του θελει πότε πότε να πει κάτι περισσότερο, όχι βέβαια συνέχεια ,τότε  δεν θα γίνει αποδεκτός από την τοπικη κοινωνία, είναι  δικαίωμα του ,το παρακάτω είναι ανεκτό και σωστό.

 Η εθνοσυνέλευση έγινε στο ιστορικό  Άστρος , που οι Αγιαννίτες αποκαλούσαν επίσης  Αγιαννίτικα καλύβια ,αναφερόμενοι στα καλύβια τους που είχαν σαν  δεύτερη προσωρινή κατοικία. Αυτή είναι η επιστημονική και ιστορική αλήθεια. ,( τελεία και πάβλα).

Σκέτο , Η εθνοσυνέλευση έγινε στα Αγιαννίτικα καλύβια, είναι μια  αναιτιολόγητη και ατεκμηρίωτη αναφορά  και ανακρίβεια, που λένε στα καφενεία, Ας μη ξεχνάμε ο γέρος του Μωριά επίσης υπόγραψε «Εξεδόθη εν Άστρει»…γιατί μερικοί  «επιστημονικά» ξεχνάνε ότι δεν τους αρέσει.

Ας αφήσουμε τις διχόνειες και τις άστοχες αναφορές  και ας έλθουμε στα διδάγματα του  γέρου του Μωριά . Το σπουδαιότερο ,και πολύ επίκαιρο σήμερα,  δίδαγμα από την Εθνοσυνέλευση στο ιστορικό Άστρος Κυνουρίας , αντίθετα με αυτά που μερικοί υποστηρίζουν  για διχόνοια και τα παρόμοια, είναι η  αναγκαία  εθνική συναίνεση και συννενόηση,  που έμπρακτα επέβαλλε, «διέταξε», και οδήγησε  τους συνέδρους,  τους προκρίτους και τους αγωνιστές   ο μεγάλος ηγέτης Θεόδωρος Κολοκοτρώνης,  νομιμοποιώντας την συνέλευση με την υπογραφή του και με  την αποδοχή του  της θέσης του αντιπροέδρου του Εκετελεστικού , για να δείξει στους αγωνιστές   το σωστό και μοναδικό δρόμο για την ελευθερία των ραγιάδων Ελλήνων.

Οι Κολοκοτρωναίοι δεν πραδόθηκαν ποτέ  και εμάχοντο ασταμάτητα τους Τούρκους κατακτητές στους κάμπους και στα βουνά. Οι Τούρκοι δεν κατάφεραν να σκοτώσουν τον  γυιο του γέρου του Μωρια Πάνο Κολοκοτρώνη αλλά  κατάφεραν ύπουλα  να τον σκοτωσουν  οι κοτζαμπάσηδες  και ο  μεγάλος ηγέτης που δεν είχε ποτε  παραδοθεί στους Τούρκους, παραδόθηκε στους κοτζαμπάσηδες  και οδηγήθηκε στις φυλακές για το μοναδικό λόγο να σταματησει να χύνεται το Ελληνικό αίμα , αν και νωρήτερα  μπορούσε  να επιβάλλει στρατιωτική εξουσία και να  σφαξει τους κοτζαμπάσηδες.

O γέρος του Μωριά στα Μελιγιώτικα καλύβια απόρριψε τις προτάσεις των  οπλαρχηγών Πλαπούτα και Ανδρούτσου , να σφάξουν τους μαζωμένους κοτζαμπάσηδες από ολή την την επικράτεια,δεν ήθελε να χυθεί Ελληνικό αίμα και γιατί ο στόχος του  εκείνη την ώρα ήταν οι Τούρκοι κατακτητές, που λήστευαν  και βιαιοπραγούσαν   εναντίον τοu λαού. Μετα την απελευθερωση από τους Τούρκους κατακτητές   όταν ήταν αλυσοδεμένος μαζύ με το Πλαπούτα  από τους ίδιους πάντοτε κοτζαμπάσηδες που πάντοτε βρίσκονται κοντά όπου υπάρχουν κουτάλες, ο  Πλαπούτας του θύμησε τις κουβέντες τους στη Μελιγού , αλλά ο γέρος του Μωριά του επεσήμανε,  οι Έλληνες ήταν ελεύθεροι και αυτό ήταν το σπουδαιότερο….

Τα επιτεύγματα του Συντάγματος του Άστρους είναι πολλά, πρωτοποριακά , προοδευτικά και πολύ σημαντκά. Αλλά το παρακάτω ,ψήφισμα  Θ , πολύ σωστά επεσήμανε και τόνισε ο  συνταγματολόγος καθηγητής  Βλαχόπουλος και ο συμπολΊτης μας πρόεδρος του ΔΣΑ  Δημήτρης Βερβεσός  είναι το σπουδαιότερο  και αρκετό μόνο αυτό  να δείξει την μεγάλη σημασία του Συντάγματος του Άστρους.  Οι επαναστατημένοι Έλληνες δεν καταργούσαν μόνο την δουλεία, πολύ πρωτοποριακό γαι την εποχή τους , αλλα    καλούσαν  και πρότρεπαν όλους τους σκλάβους της υφηλίου να σπάσουν τις αλυσίδες  τους και να ζήσουν ελεύθεροι  η  να πεθάνουν. .» να ανεξαρτισθώμεν εντελώς Έθνος χωριστόν, αυτόνομον και ανεξάρτητον … η με τα όπλα εις τα χείρας  όλοι, όλοι οι Έλληνες να καταβώμεν εις τους τάφους»,

«Θ). Εις την Ελληνικήν επικράτειαν  ούτε πωλείται ούτε αγοράζεται άνθρωπος αργυρώνητος δε παντός γένους και πάσης θρησκείας , άμα πατήσας το Ελληνικό έδαφος ,είναι ελεύθερος, και από τον δεσπότην αυτού ακαταζήτητος.

Εξεδόθη εν Άστρει. Κατά μήνα μεσούντα τον Απρίλιον του χιλιοστού οκτακοσιοστού εικοστού τρίτου Σωτηρίου έτους , τρίτου δε της των Ελλήνων Ανεξαρτησίας

« Εξεδόθη εν Άστρει» λέει το Σύνταγμα του Άστρους, για κάθε ενδεχόμενο,,,,,,

Μορφή του πολιτεύματος και διάκριση των εξουσιών

 • Το σύνταγμα καθιστάται ο ύπερτατος νόμος του κράτους και τίθενται όροι δικαίου και για την διοίκηση
 • Αβασίλευτη Φιλελεύθερη Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία
 • Η διάκριση και ανεξαρτησία των εξουσιων που ειναι θεμελιωδης αρχή του δημοκρατικού πολιτεύματος – Νομοθετικης , Εκτελεστικης και Δικαστικης Εξουσίας (Βουλευτικου,Εκτελεστικού και Φυσικών Δικαστών)
 • Ενίσχυση του Βουλευτικού έναντι του Εκτελεστικού για την άσκηση της νομοθετικης εξουσίας
 • Ο διορισμός των Επάρχων με σύμπραξη του Βουλευτικού και του Εκετελεστικού
 • Η διεθνής εκπροσώπηση της χώρας από το Βουλευτικό
 • Καθολική ψηφοφορία των ανδρών ,»ολοκλήρου του λαού» και εκλογή αντιπροσώπων
 • Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι ,  άνδρες 25 ετών.
 • Αναθεώρηση σε ωρισμένο χρόνο  ( σήμερα  άρθρο 110)

Ατομικά δικαιώματα

 • Θρησκευτική ελευθερία ( σύνδεσμος πολιτών)
 • Κατάργηση της δουλείας και  είναι ελεύθεροι  οι εισερχόμενοι στο Ελληνικο κράτος
 • Αρχή της ισότητας
 • Δικαιωμα ιδιοκτησίας ,τιμής και ασφάλεια για όλους τους ανθρώπους  (όχι μόνο τους πολιτες)
 • Καθιερώθηκε η αρχή της ελευθεροτυπίας και της έκφρασης
 • Δικαιώμα αναφοράς των πολιτών  στο βουλευτικό, και αργότερα κοινοβουλευτικός έλεγχος
 • Φυσικός δικαστής,τεκμήριο της αθωότητας ,προφυλάκιση βασανιστηρια και δήμευση
 • Ευθύνη των μελών του εκτελεστικού , του βουλευτικου και της δικαιοσύνης
 • Καταρτίστηκε και ο Ποινικός Κώδικας, βάσει του Βυζαντινού Δικαίου,για την προστασία του πολίτη από την ασυδοσία των αρχών

Κοινωνικά δικαιώματα

 • Θεσμοθετήθηκε η Δημόσια εκπαίδευση,
 • Θεσμοθετήθηκαν σταθεροί πόροι ζωης

Δεν θα σχολιάσουμε εδώ όλα τα άρθρα  του Συντάγματος του Άστρους, αλλά  κατά την γνώμη μας  θα επισημάνουμε χωρίς σχόλια τα σπουδαιότερα .

 • Το σύνταγμα καθιστάται ο ύπερτατος νόμος του κράτους και τίθενται όροι δικαίου
 • Αβασίλευτη Φιλελεύθερη Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία , Ενίσχυση του Βουλευτικού
 • Αρχή της ισότητας
 • Κατάργηση της δουλείας και  είναι ελεύθεροι  οι εισερχόμενοι σκλάβοι  στο Ελληνικο κράτος
 • Καθιερώθηκε η αρχή της ελευθεροτυπίας και της έκφρασης
 • Δικαιώμα αναφοράς των πολιτών  στο βουλευτικό, και αργότερα κοινοβουλευτικός έλεγχος

Τα επαναστατικά συντάγματα  της Επιδαύρου (1822), Άστρους (1823) και Τροιζήνας (1827 ) επηρεασμένα  βασικά από τα συντάγματα της Αμερικής (1787) και της  Γαλλίας (1792) , εν καιρώ πολέμου  έθεσαν τα θεμέλια για την οργάνωση του Ελληνικού κράτους και την επιτυχία του απελευθερωτικού αγώνα. Η σημασία τους είναι καταλυτική για την σύγχρονη Ελλάδα..

DCIM101MEDIADJI_0184.JPG

Διακρίνεται ο  «Ιερός Χώρος» της Β Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων  με την κίτρινη γραμμή και σε μπλε γραμμή το Προαύλιο της Σχολής Καρυτσιώτη

Σημαντικό είναι επίσης το καταληκτικό κείμενο της Εθνοσυνέλευσης όπου γίνεται επαναδιακήρυξη της Εθνικής Ανεξαρτησίας και της απόφασης για συνέχιση της Επανάστασης με κάθε θυσία. 

Η Συνέλευση, στα πρότυπα των Συνταγμάτων της Γαλλικής Επανάστασης του 1789 μ.Χ., συνέταξε και τη «Διακήρυξη της Β΄ των Ελλήνων Συνελεύσεως».

Η διακήρυξη αρχίζει με τις φράσεις: Τρίτον ήδη χρόνον διαρκεί ο υπέρ ανεξαρτησίας εθνικός των Ελλήνων πόλεμος και ο τύραννος ούτε κατά γην ούτε κατά θάλασσαν ηυδοκίμησεν. Ενώ δε αι τυραννοκτόνοι χείρες των Ελλήνων έπεμψαν μυριάδας Τούρκους εις άδου, και φρούρια απέκτησαν, και την επικράτειαν εξησφάλισαν, ο δε κρότος των ημετέρων όπλων, αντηχήσας, διετάραξε το Βυζάντιον, ευτύχησε το έθνος να διακηρύξη εν Επιδαύρω κατά πρώτον ως έθνος, την ανεξαρτησίαν του, να νομοθετήσει και εθνικήν να καταστήση διοίκησιν. Ήδη δε μετά δεκαέξ μήνας Δευτέραν να συγκροτήση  εν Άστρει συνέλευσιν ....»

Οι πληρεξούσιοι της εθνοσυνέλευσης και ο Κολοκοτρώνης ετίμησαν το μεγάλο εθνικό ευεργέτη μας Δημήτριο Καρυτσιώτη, «Εξεδόθη εν Άστρει εντός του Μουσείου του Καρυτσιώτου», λέει η διακήρυξη της Εθνοσυνέλευσης. Η συνέλευση απάντησε με την διακήρυξη ,στην υφήλιο και τους μεγαλους της εποχής . «Είμεθα αποφασισμένοι να ανεξαρτισθώμεν, ως έθνος αυτόνομον και ανεξάρτητον». λίγο επίκαιρο σήμερα

¨

”…. και να ανεξαρτισθώμεν εντελώς Έθνος χωριστόν, αυτόνομον και ανεξάρτητον αναγνωριζόμενοι δια την δόξαν της Αγίας ημών πίστεως και την ευτυχίαν των ανθρώπων, η με τα όπλα εις τα χείρας  όλοι, όλοι οι Έλληνες να καταβώμεν εις τους τάφους,  ……Εξεδόθη εν Άστρει εντός του Μουσείου Καριτσιώτου  την 18ην Απριλίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού εικοστού τρίτου και τρίτου της των Ελλήνων ανεξαρτησίας».

astrosgr.com – Γιάννης Κουρόγιωργας

Πηγές

Πως έγινε η συμφιλίωση και εθνική  συνεννόηση στο ιστορικό  Άστρος Κυνουρίας  και  η  Διακήρυξη  της Β’ των Ελλήνων  Εθνοσυνέλευσης στην υφήλιο το 1823, που «Εξεδόθη εν Άστρει εντός του Μουσείου Καρυτσιώτου».- – astrosgr.com

Το Σύνταγμα του Άστρους και το συνέδριο για την B’ Εθνική Συνέλευση των Ελλήνων στο Άστρος Κυνουρίας, 1823-2023. – astrosgr.com

Η Σχολή Καρυτσιώτη  και ο «Ιερός Χώρος» της Β’ Εθνικής Συνέλευσης των Ελλήνων ,  1823-2023 – astrosgr.com

 Αρχαιολογικοί χώροι – Ιστορία & Αξιοθέατα Άστρους Αρχεία – Κοινότητα Άστρους (koinotitaastrous.gr)

Αξιοθέατα Αγιάννη Αρχεία – Κοινότητα Άστρους (koinotitaastrous.gr)

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ