Σήμερα η εκλογή νέου Προεδρείου του Δ.Σ – Μελών Οικονομικής Επιτροπής & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας.

0

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη :

  • Τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ΦΕΚ 87/Α/2010.
  • Τις οδηγίες της εγκυκλίου με αριθμό 933/96605/29-12-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί εκλογής μελών Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου».
  • Τις οδηγίες της εγκυκλίου με αριθμό 932/96599/29-12-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών «Διαδικασία συγκρότησης και εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».
  • Την υπ’ αριθμό 141/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας, σχετικά με την αλλαγή του τόπου συνεδρίασης.
  • Τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00 (ΦΕΚ 6290/Β/29-12-2021),

σας καλούμε σε ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ «δια ζώσης» συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα «ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ» του Ιδρύματος «Μνήμη Αγγελικής & Λεωνίδα Ζαφείρη», την Κυριακή 09 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:00, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα :

1) Εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής – Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας
2) Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
3) Εκλογή μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού.

ΟΠροεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος

 

Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ