Πρόσκληση της «Εταιρείας Ανάπτυξης Πελοποννήσου», «Αγαπήνωρ» για εγγραφή στο μητρώο μελετητών συμβούλων της για τη σύνταξη μελετών

0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» «Αγαπήνωρ» ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ/ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η «Εταιρεία Ανάπτυξης Πελοποννήσου» <<Αγαπήνωρ>>, στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων της αποφάσισε να σταματήσει τις μελέτες που αφορούν ιδιώτες-επιχειρηματίες και να έχει ενημερωτικό μόνο ρόλο για τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα που τους αφορούν .

Θέλοντας όμως να συνεχίσει την εξυπηρέτηση των επενδυτών, επιχειρηματιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προσκαλεί τους εξειδικευμένους επιστήμονες, φυσικά και νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την σύνταξη μελετών/αιτήσεων ιδιωτικών έργων στο πλαίσιο χρηματοδοτικών προγραμμάτων, Εθνικών ή και Ευρωπαϊκών, να ενταχθούν στο μητρώο συμβούλων της . Η παρούσα πρόσκληση αναφέρεται σε νομικά και φυσικά πρόσωπα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους ακόλουθους τομείς υπηρεσιών:

  1. Επιχειρηματικός σχεδιασμός (πηγές χρηματοδότησης, προσέλκυση κεφαλαίων).
  2. Αναπτυξιακά προγράμματα (υποβολή και παρακολούθηση φακέλου).
  3. Μελέτες και πιστοποίηση ποιότητας κατά τα συστήματα ISO – HACCP-CE.
  4. Μελέτες marketing και προώθησης προϊόντων.
  5. Ενεργειακές μελέτες.
  6. Μελέτες χωροθέτησης και περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
  7. Πνευματικά δικαιώματα και διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών

Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Βιογραφικό σημείωμα με αναφορά εάν υπάρχει σε αντίστοιχη εμπειρία.
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνει ότι: α) Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, α­ναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή οποιαδήποτε ανά­λογη κατάσταση, που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, ή κινήθηκε εναντίον του τέτοιας φύσεως διαδικασία.

β) Δεν καταδικάστηκε για αδίκημα, που αφορά την επαγγελματική διαγωγή του, βάσει αμετακλήτου απόφασης.

Οι αιτήσεις συνοδευόμενες με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην έδρα της Εταιρείας Ανάπτυξης Πελοποννήσου «Αγαπήνωρ» μέχρι την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ

Υπεύθυνος  Μεγρέμης Νικόλαος, τηλ.: 2710-230233, fax: 2710-230236

e-mail: info@agapinor.gr

Το μητρώο θα ανανεώνεται κάθε τρίμηνο

 

Με εκτίμηση,

Για την εταιρεία

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

Παράσχου Ματίνα

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ