Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία “Μέτρηση υδρομέτρων Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για το έτος 2022”

0

Η ΔΕΥΑΒΚ ενημερώνει τους υποψήφιους συνεργάτες που επιθυμούν να συνεργαστούν με τη ΔΕΥΑΒΚ να καταθέσουν την έγγραφη οικονομική προσφορά τους για την υπηρεσία «Μέτρηση υδρομέτρων Δήμου Βόρειας Κυνουρίας έτους 2022», της οποίας οι επιμέρους απαιτήσεις επισυνάπτονται στην παρούσα. Η διάρκεια της σύμβασης είναι για το έτος 2022 (συμπεριλαμβάνεται και μικρό τμήμα του τρέχοντος έτους 2021). Ενδεικτικά αναφέρεται το συνολικό εκτιμώμενο ποσό της σύμβασης προϋπολογίζεται στις 22.599,84 € σύνολο (συμπεριλαβανομένου ΦΠΑ 24%). Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν εγγράφως στα γραφεία της ΔΕΥΑΒΚ έως και την Τρίτη 28/12/2021 ώρα 10,00 πμ, σε εσώκλειστο σφραγισμένο φάκελο, μαζί με τα απαραίτητα λοιπά στοιχεία όπως: φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (συμμετοχής σε διαγωνισμό), πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Ο ενδιαφερόμενος κατά την ημερομηνία της προσφοράς θα πρέπει να διαθέτει ενεργή Ατομική Επιχείρηση (ή Νομικό Πρόσωπο) και να τεκμηριώνει την ισχύ της στον φάκελο της προσφοράς (πχ βεβαίωση έναρξης). Σε περίπτωση κατάθεσης δικαιολογητικών χωρίς την ενεργή Ατομική Επιχείρηση, είναι αυτονόητη η προσκόμιση του δικαιολογητικού της έναρξης της νέας ατομικής επιχείρησης άμεσα εντός (5) ημερών από την ημερομηνία επιλογής. Η επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη, θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη οικονομική προσφορά, εφόσον ο φάκελος με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται ως άνω είναι πλήρης. Επισυνάπτεται η Τεχνική Περιγραφή της υπηρεσίας.

Η Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας

         Αναγνωστάκου Χριστίνα

Επισυνάπτεται η πρόσκληση.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ