ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

0

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ  Ν/Α  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Το Περιφερειακό Τμήμα Ν/Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στην  ΤΡΙΠΟΛΗ σεμινάριο με θέμα:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ  ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ  ΜΕ  ΤΟΝ  ΚΩΔΙΚΑ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (N.4172/2013)

 Τo πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  ΑΡΚΑΔΙΑΣ (25ης Μαρτίου  και  Πανός  ΤΡΙΠΟΛΗ), στις  16/12/2017, 17/12/2017 και 18/12/2017 και θα έχει διάρκεια 20 ωρών.

Το  πρόγραμμα  έχει ως  εξής:

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/12/2017   ώρες 9.30πμ-16.30μμ

ΚΥΡΙΑΚΗ  17/12/2017  ώρες   9.30πμ-16.30μμ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην Διευθυντικό Οικονομικό Στέλεχος μεγάλων επιχειρήσεων, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, μέλος της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΙΟΔ (Οικονομικό Ινστιτούτο της ΕΕΔΕ) και Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία.)

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/12/2017   ώρες 16.00μμ-22.00μμ

Ο  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΣΤΗΝ  ΠΡΑΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ(ΤΕΩΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρακολούθησης και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης.

Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του αρμόδιου Π.Τ., κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 15/12/2017, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις15/12/2017, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα Ν/Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, από τις 11/12/2017.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2710233582

Έντυπο αίτησης διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Ν/Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  (ΠΛΑΤΕΙΑ  ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ  8  ΤΡΙΠΟΛΗ), αλλά και από τη σχετική ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε. (www.oe-e.gr).

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο.

Β5-42

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

με θέμα ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ  ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ  ΜΕ  ΤΟΝ  ΚΩΔΙΚΑ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (N.4172/2013)

ΤΡΙΠΟΛΗ

Χώρος διεξαγωγής: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δ/νση 25ης  Μαρτίου  και Πανός   ΤΡΙΠΟΛΗ

Το  πρόγραμμα  έχει ως  εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/12/2017   ώρες 9.30πμ-16.30μμ

ΚΥΡΙΑΚΗ  17/12/2017  ώρες   9.30πμ-16.30μμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/12/2017   ώρες 16.00μμ-22.00μμ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 1. ΕΠΩΝΥΜΟ ……………………………………………………………………
 2. ΟΝΟΜΑ ……………………………………………………………………….
 3. ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ …………………………………………………………………
 4. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΟΕΕ ………………………………………………
 5. ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΛΦ………………………………………………………………..
 6. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ………………………………………………………………….
 7. e- mail ………………………………………………………………………….

 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ……….

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……. / ……. / ……..

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη του ΟΕΕ που έχουν εξοφλήσει τη συνδρομή έτους 2017, οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ενεργή Επαγγελματική Ταυτότητα για το έτος 2017 καθώς και οι άνεργοι και μη απασχολούμενοι Οικονομολόγοι και Λογιστές Φοροτεχνικοί με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ  Ν/Α  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 Το Περιφερειακό Τμήμα Ν/Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στην  ΚΑΛΑΜΑΤΑ σεμινάριο με θέμα:

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

 Τo πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στο  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Pharae Palace   (Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου, Καλαμάτα   Τηλέφωνο: 2721 094420), στις  15/12/2017 και θα έχει διάρκεια 5 ώρες.

Το  πρόγραμμα  έχει ως  εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   15/12/2017  ώρες   16.30μμ-21.30μμ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην Διευθυντικό Οικονομικό Στέλεχος μεγάλων επιχειρήσεων, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, μέλος της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΙΟΔ (Οικονομικό Ινστιτούτο της ΕΕΔΕ) και Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία.)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρακολούθησης και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης.

Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του αρμόδιου Π.Τ., κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 15/12/2017, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις15/12/2017, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα Ν/Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, από τις 11/12/2017.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2710233582

Έντυπο αίτησης διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Ν/Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  (ΠΛΑΤΕΙΑ  ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ  8  ΤΡΙΠΟΛΗ), αλλά και από τη σχετική ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε. (www.oe-e.gr).

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

με θέμα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Χώρος διεξαγωγής: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Pharae Palace   (Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου, Καλαμάτα   Τηλέφωνο: 2721 094420)

Το  πρόγραμμα  έχει ως  εξής:

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   15/12/2017  ώρες   16.30μμ-21.30μμ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 1. ΕΠΩΝΥΜΟ ……………………………………………………………………
 2. ΟΝΟΜΑ ……………………………………………………………………….
 3. ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ …………………………………………………………………
 4. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΟΕΕ ………………………………………………
 5. ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΛΦ………………………………………………………………..
 6. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ………………………………………………………………….
 7. e- mail ………………………………………………………………………….

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ……….

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……. / ……. / ……..

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη του ΟΕΕ που έχουν εξοφλήσει τη συνδρομή έτους 2017, οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ενεργή Επαγγελματική Ταυτότητα για το έτος 2017 καθώς και οι άνεργοι και μη απασχολούμενοι Οικονομολόγοι και Λογιστές Φοροτεχνικοί με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ